Expositie over de Johannieters van Oosterwierum in het MuzeeAquarium

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Delfzijl – In de maand augustus is in het MuzeeAquarium een expositie te zien over alle Johannieter commanderijen in de provincie Groningen en Oost-Friesland. Speciale aandacht wordt geschonken aan de belangrijke commanderij van Oosterwierum, vlak bij Heveskes. Op vrijdag 1 september organiseert het MuzeeAquarium een publieksactiviteit rond dit thema. Om 15.00 u. vindt een rondleiding op het historische kloosterterrein (Kloosterlaan) plaats. Om 16.00 u. houdt historicus Jochem Abbes in het MuzeeAquarium een lezing over ‘De ondergang van Oosterwierum in 1583’, waarna de expositie kan worden bekeken.

Oosterwierum
De Johannieter commanderij van Oosterwierum hoorde tot de rijkste kloosters van de orde in onze regio. Het klooster werd gesticht in de 13e eeuw en kwam in de 14e en 15e eeuw tot grote welstand. De Johannieters vormden een geestelijke ridderorde met wortels in de tijd van de Kruistochten. Ze richtten hun activiteiten in de Ommelanden vooral op ziekenzorg en hulpverlening en ondersteunden de strijd tegen de Turken.

De commanderij lag aan de belangrijke heerweg van Groningen via Oterdum naar Oost-Friesland en werd in 1583 door Staatse troepen in brand gestoken in de strijd tegen Spanje. In 1610 werden de kloosterbezittingen door de provincie in beslag genomen en daarna op afbraak verkocht en verhuurd.

In de jaren 1982-1988 hebben verschillende archeologische opgravingen veel opzienbarende vondsten aan het licht gebracht. Het MuzeeAquarium wil met deze tentoonstelling aandacht schenken aan een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van Delfzijl en omstreken. Voor meer informatie zie: www.muzeeaquarium.nl.

De tentoonstelling is een Duits-Nederlands samenwerkingsproject en wordt mogelijk gemaakt door de EDR, de Groninger Archieven en het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.

Back to top button