De eerste subsidies voor zorgvoorzieningen en zorgprojecten in de provincie Groningen uitgedeeld

Uithuizen – De provincie Groningen heeft aan vier zorgprojecten subsidie toegekend. Het grootste bedrag, 500.000 euro, is toegekend aan de Tirrel in Winsum. De Tirrel is een grootschalig initiatief waarin zorginstelling De Twaalf Hoven, gemeente Winsum en twee basisscholen een nieuwe leef-, zorg- en leergemeenschap realiseren. De gemeente Eemsmond krijgt een bijdrage van 20.000 euro voor de planvorming voor een toekomstgerichte zorginfrastructuur in de gemeente. Het hospice Veen en Wolden in Stadskanaal krijgt 17.500 euro en Het Omgangshuis in Stadskanaal ontvangt een bijdrage van 9372 euro.

De Tirrel in Winsum wordt een nieuw duurzaam gebouw waarin twee basisscholen, sportaccommodatie, verpleegzorg en dagbesteding en een gezondheidscentrum een plek krijgen. Met deze combinatie wordt een leef-, zorg- en leergemeenschap gemaakt die optimaal gebruik kunnen maken van elkaars ruimten en van kennis en ervaring. De initiatiefnemers willen dat er in de Tirrel een ‘minisamenleving ontstaat waar iedereen er toe doet. Waar binnen- en buitenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en verbindingen ontstaan.

De gemeente Eemsmond heeft de ambitie om te komen tot een zorggerichte infrastructuur en stelt daar een kwartiermaker voor aan die de beleidsvisie uit werkt en concretiseert. Onder andere in deelplannen voor Uithuizen, Uithuizermeeden en Warffum.

In Stadskanaal krijgen twee initiatieven ondersteuning. Op het terrein van het Refaja ziekenhuis wordt een bestaand pand bouwkundig aangepast en ingericht om het geschikt te maken voor palliatieve terminale zorg. Het hospice Veen en Wolden is recent geopend en vervult voor de gehele regio een zorgfunctie. Het Omgangshuis is bedacht door een groep betrokken vrijwilligers en biedt een neutrale en veilige plek waar een kind van pas gescheiden ouders de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Doel is om zo goed mogelijk een normale omgang tussen ouders en kinderen te regelen in complexe scheidingssituaties.

De subsidies worden toegekend uit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid, onderdeel zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten en bewonersinitiatieven zorg. In totaal is er voor de periode tot 2020 een bedrag van 3.600.000 euro beschikbaar. De toegekende subsidies zijn de eerste ronde uit deze onderdelen. Nieuwe we aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
.

Back to top button