fbpx
9.2 C
Delfzijl
zaterdag 28 maart 2020
Home Economie Eén op zeven Groningers in negatieve energiespiraal

Eén op zeven Groningers in negatieve energiespiraal

Groningen – De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie liggen er de nodige uitdagingen. Zo blijkt dat vier op de tien Groningers hun energierekening op dit moment al als hoog ervaren en het financieel niet kunnen opbrengen om te investeren in duurzame energiemaatregelen. Een kwart van de Groningers verwacht in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energierekening. Circa 15% van de Groningers lijkt in een negatieve energiespiraal te zitten. Dit is één van de conclusies van de onderzoekers van Sociaal Planbureau Groningen op basis van een peiling onder ruim 4.000 Groningers.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het vooral voor mensen met lagere inkomens lastig is te investeren in de duurzaamheid van hun woning. Onderzoeker Femke de Haan: “Mensen met een lager inkomen hebben nu vaak al geen energiezuinige woning en daardoor een hoge energierekening. Zij hebben de  middelen ook niet om in de duurzaamheid van hun woning te investeren, waardoor hun energierekening ook in de toekomst hoog zal blijven. Hierdoor groeit het verschil tussen arm en rijk – een onwenselijke ontwikkeling.” Afgaande op het panel zit zo’n 15% van de Groningers in een zo’n negatieve energiespiraal. Dat aantal loopt op tot 30% onder de lagere inkomensgroepen.

Zorgen over klimaatverandering
Verder blijkt dat zo’n twee derde van de Groningers zich ongerust maakt over de klimaatverandering. Vooral over de huidige toestand van het klimaat en hoe de wereld wordt achtergelaten voor de toekomstige generatie. Een kwart daarentegen maakt zich minder druk en staat met enige scepsis tegenover het bestaan van klimaatverandering, de gevolgen hiervan en de invloed van de mens hierop. Toch vinden bijna alle Groningers het belangrijk zelf een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving.

Groningers zien graag zonneparken in de omgeving
In het kader van de transitie naar duurzame energie zien we dat Groningers vooral positief staan tegenover zonneparken. De helft van alle Groningers ziet graag (meer) zonneparken in de woonomgeving. Minder enthousiast zijn Groningers over windmolens in het Groninger landschap; minder dan één op de vijf Groningers ziet deze graag in de directe woonomgeving (18%). Groningers willen dus niet ten koste van alles alternatieve energiebronnen in de woonomgeving. Wanneer dit ten koste gaat van het uiterlijk van het Groninger landschap haken mensen af.

Bewonersparticipatie nog beperkt
Uit het onderzoek blijkt tot slot dat Groningers op dit moment nog beperkt meedoen bij lokale energieplannen en projecten. De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende periode. Vanuit nieuwe regelgeving zoals de Klimaatwet, de Regionale Energie Strategie en de Omgevingswet is het de bedoeling dat inwoners meer invloed krijgen op plan- en besluitvorming, vaker meedoen aan lokale duurzame energieprojecten of daar financieel van meeprofiteren. De verwachting is daarom dat de inwonerparticipatie bij lokale verduurzamingsprojecten de komende jaren snel zal toenemen. Dit onderzoek laat zien dat er speciale aandacht nodig voor inwoners die niet willen of kunnen participeren; in het bijzonder voor hen in armoede.

Advertenties