Dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’ overhandigd aan wethouder Jan Menninga

Spijk – Maandag 6 juli hebben inwoners van Spijk hun nieuwe dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’ overhandigd aan dorpenwethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl. Menninga is blij met de nieuwe dorpsvisie: “Deze ‘Kiek op Spiek’ geeft ons nu al inzicht in wat de wensen zijn vanuit het dorp en samen kunnen we bekijken welke zaken we vrij snel kunnen oppakken en welke we nog verder moeten uitwerken”. Na het overhandigen van de dorpsvisie werd ook een onderhouds-overeenkomst getekend met de initiatiefnemers van Groen Spijk.

Kiek op Spiek
In de dorpsvisie zijn belangrijke thema’s opgenomen zoals wonen, recreëren, groen, de openbare ruimte, voorzieningen, jongeren, het openbaar vervoer, de ondernemers en het verkeer. De zichtbare geschiedenis van het dorp en de leefbaarheid vormen de rode draden in de dorpsvisie en zijn belangrijk voor de opgaven die de inwoners voorzien. Vanuit de gemeente zijn er ook verschillende ontwikkelingen gaande in het dorp zoals het nieuwe kindcentrum en de sportfaciliteiten.

Ondertekening onderhoudsovereenkomst Groen Spijk
Na het overhandigen van de dorpsvisie in de raadzaal van het gemeentehuis was de ondertekening van een onderhoudsovereenkomst tussen Groen Spijk en de gemeente. Een groep vrijwilligers uit Spijk heeft zich hard gemaakt voor de aanpak van een aantal groengebieden in het dorp. De groep heeft daarvoor geld bij elkaar gekregen om een deel van Spijk opnieuw in te richten met behulp van een nieuw groenplan. Een deel van het onderhoud in het gebied Havenweg/Nesweg gaat Groen Spijk zelf doen, hierover zijn nu afspraken vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst met de gemeente. Menninga: “Dit is weer een mooi voorbeeld van energie en kracht van inwoners die zich samen inzetten voor hun leefomgeving en de leefbaarheid in hun dorp”.

Back to top button