Delfzijl stelt pedagogisch medewerker aan voor peuters in AZC

Delfzijl – De gemeente Delfzijl stelt een pedagogisch medewerker beschikbaar voor peuters die in het asielzoekerscentrum van Delfzijl wonen. Dit maakt het mogelijk dat peuters professioneel kunnen worden opgevangen op een nabijgelegen peuterspeelzaal. Ouders van peuters afkomstig van het AZC hoeven hiervoor geen ouderbijdrage te betalen.

Kinderen wonen vaak langer dan een jaar in het AZC
Kinderen die met hun ouders in het AZC wonen, hebben de asielprocedure doorlopen en zijn in afwachting van vestiging in een gemeente of in afwachting van terugkeer naar het land van herkomst. Dit kan vaak langer dan een jaar duren. Er wordt ingezet om kinderen in de basisschoolleeftijd gedurende deze tijd naar school te laten gaan. Voor de kleintjes onder de vier jaar is er een kinderruimte ingericht op het AZC. Straks kunnen deze peuters dus ook naar een peuterspeelzaal.

Onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid
De gemeente Delfzijl heeft het bestrijden van onderwijsachterstanden hoog op de agenda staan. “Wij vinden het belangrijk dat alle peuters vanaf twee jaar, dus ook de peuters die in ons AZC wonen, gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Spelend leren op een peuterspeelzaal onder professionele begeleiding hoort daarbij,” aldus Jan Menninga. “Wij willen voorkomen dat als deze peuters eenmaal vier jaar oud zijn, ze met een grote achterstand op de basisschool starten.”

Back to top button