Delfzijl geeft bijdrage voor uitbreiding dorpshuis Farmsum

Farmsum – Het college van Delfzijl heeft besloten een subsidie van €75.000,- te verlenen aan de Stichting dorps-huis Aelous Farmsum. Van de achttien dorps- en buurthuizen in de gemeente is het dorpshuis in Farmsum de vijftiende in rij dat een bijdrage ontvangt voor het renoveren of realiseren van een dorps- of buurthuis.

Wethouder Jan Menninga: “Er zijn de laatste jaren veel voorzieningen weggevallen in deze dorpen. Elkaar ontmoeten is daarmee steeds minder vanzelfsprekend. Het is daarom een mooi initiatief van de stichting om met uitbreiding van het dorpshuis deze ontmoetingen weer te stimuleren voor jong en oud. De verwachting is dat de maatschappelijke functie van ontmoetingsplekken zoals de dorps- en buurthuizen de komende jaren groeit. Met het project ‘Alle Dorpen Een Dak’ is ondersteuning mogelijk voor een toekomstbestendig dorps- of buurthuis. Met vijftien bijdragen aan de dorpen en wijken hebben we samen met de provincie Groningen een mooie investering kunnen doen aan de ontmoetings-plekken in onze gemeente. Hierdoor kunnen de dorps- en buurthuizen weer jaren vooruit in een duurzaam pand.’

Meer aandacht voor zorg en dagbesteding
Het dorpshuis in Farmsum wordt sinds 1976 geëxploiteerd door Stichting Aeolus, de Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum. In het dorpshuis worden verschillende activiteiten georganiseerd en er vinden veel externe bijeenkomsten plaats. Voor een deel van de huidige activiteiten is het dorpshuis inmiddels te klein. In de nieuwbouw worden alle dorpshuisfuncties ondergebracht. Verder wordt er ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals inwoners die steeds langer zelfstandig blijven wonen maar wel behoefte hebben aan zorg in de buurt. Voorzieningen gericht op zorg worden verder uitgebreid. Het bestaande buurthuis wordt aangepast om daar onderdak aan te kunnen bieden. Het dorpshuis wordt toegankelijk voor jong en oud.

Subsidieloket gesloten
De dorpen en wijken hadden tot 1 juli 2020 de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor ‘Alle Dorpen een Dak’. De subsidie loopt dit jaar af en de termijnen zijn gesloten voor nieuwe aanvragen. Meer informatie over het programma ‘Alle Dorpen Een Dak’ is te vinden op www.delfzijl.nl/alledorpeneendak.nl.

Back to top button