De gemeente Het Hogeland gaat Afghaanse evacués opvangen in Winsum en Uithuizen

Uithuizen – Het college heeft deze week besloten dat in Winsum en Uithuizen nieuwe opvanglocaties komen voor de Afghaanse evacués die op 1 augustus de Willem Lodewijkkazerne in Zoutkamp moeten verlaten. In Winsum wordt een locatie gebouwd achter de kringloopwinkel en in Uithuizen achter de tennisbaan bij het zwembad. Op beide locaties komen circa 250 mensen te  wonen.

Het college spreekt op 3 juni met omwonenden van het zwembad in Uithuizen en op 7 juni met omwonenden van Het Aanleg. Zij krijgen een stem in het ontwerp en de inrichting van de opvanglocatie. Ook willen het COA en de gemeente met omwonenden afspraken maken over de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de opvanglocaties. “Ik hoop dat we goede afspraken kunnen maken over een voor iedereen veilige en leefbare plek”, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. “Dat is voor ons een belangrijke ambitie.”

Het college heeft uiteindelijk afgezien van Zoutkamp als locatie, vanwege problemen die op korte termijn onoplosbaar bleken. De beoogde locatie, de ijsbaan, wordt bijvoorbeeld in het zomerseizoen veel gebruikt als parkeerplaats voor toeristen. Een alternatief hiervoor is niet gevonden. Daarnaast zullen ook de Waterwerken Zoutkamp overlast opleveren, in verkeersstromen en opslaglocaties voor materialen. Ook vond het college uiteindelijk dat er onvoldoende balans was tussen het inwoneraantal van Zoutkamp en het aantal nieuwkomers in het dorp.

Burgemeester Henk Jan Bolding noemt de nieuwe opvanglocaties een maatschappelijke, morele en bestuurlijke verplichting. “We hebben deze mensen zelf naar Nederland gehaald omdat ze in hun eigen land niet meer veilig waren vanwege hun werk voor Nederland.”

Back to top button