Cultuurfonds Groningen investeerde in 2023 ruim 560.000 euro in cultuur- en natuurprojecten in de provincie

Nieuwolda – Het laatste kwartaal van 2023 ontvingen 26 projecten een bijdrage en werd er 120.306 euro toegekend. Hieronder staan enkele projecten die kunnen rekenen op een bijdrage in het vierde kwartaal van dit jaar. De lijst met toekenningen is bijgevoegd.

Oldambt – 150-jarig jubileum Rederijkerskamer Vooruitgang Nieuwolda  
Rederijkerskamer Vooruitgang Nieuwolda kan rekenen op 7.500 euro voor de viering van het 150-jarig jubileum in 2024. De vereniging maakt een toneelvoorstelling, documentaire en expositie met en voor het dorp Nieuwolda. Hierbij worden mensen uit het hele dorp actief betrokken. De jubileumvoorstellingen spelen op 22 en 23 maart 2024. De bijdrage komt onder andere uit het De Graaf-Drijvers Fonds, één van de CultuurFondsen op naam van het Cultuurfonds. 

Het Hogeland – paasconcert Christelijk Vrouwenkoor Pro Musica Leens 
Christelijk Vrouwenkoor Pro Musica Leens krijgt 2.500 euro voor de uitvoering van het paasconcert op 16 maart 2024 in de historische Petruskerk te Leens. Naast het Requiem van Fauré worden werken van Haydn en Kordály uitgevoerd. Het concert wordt gegeven door een groot projectkoor, twee professionele solisten en een strijkkwartet.  

 Midden-Groningen – tentoonstelling Oorlog en Bevrijding 1940-1945 vm. gemeente Slochteren 
Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland ontvangt 2.500 euro voor de expositie Oorlog en Bevrijding 1940-1945 vm. gemeente Slochteren. De stichting is een vrijwilligersorganisatie en verzorgt exposities, voorlichting en informatie over de Tweede Wereldoorlog. De expositie wordt gehouden in de aardappelloods van de fabriek De Woudbloem. De tentoonstellingsperiode is van 26 april 2024 tot en met 20 mei 2024.  

Wil je voor jouw project ook een bijdrage van het Cultuurfonds Groningen? 
In de vergadering van 18 maart 2024 behandelt het Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het eerste kwartaal van 2024 een bijdrage krijgen. Deze aanvragen moeten uiterlijk 4 februari 2024  online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie. 

Over het Cultuurfonds 
Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners.  

Het Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen.  

Back to top button