Compensatieregeling extra ziektekosten voor inwoners Eemsdelta

Eemsdelta – Inwoners van de gemeente Eemsdelta die dit jaar extra ziektekosten hebben door een chronische ziekte of beperking kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ‘Compensatieregeling meerkosten Wmo’ te verlengen tot 31 december 2022.

Voorkomen van financiële problemen
Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen voorkomen dat inwoners met een laag inkomen door extra ziektekosten in financiële problemen komen. Het gaat om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uitkomen. Door de compensatieregeling te verlengen kunnen wij hen hierbij ondersteunen.’

Voorwaarden
Inwoners met een (gezamenlijk) inkomen lager dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnormen of AOW-norm kunnen een tegemoetkoming van € 200,- aanvragen als zij aantoonbaar meerkosten hebben. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die extra hoog uitvallen voor mensen met een chronische ziekte of een beperking zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen regeling
Het aanvragen van de regeling over het jaar 2022 kan tot 1 maart 2023.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van de regeling en het aanvraagformulier is te vinden op eemsdelta.nl/meerkosten. Inwoners kunnen ook contact opnemen met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10 of email: sociaalplein@eemsdelta.nl.

Back to top button