Commissie voor de milieueffectrapportage: Onderzoek impact kabels voor windparken op natuur Waddengebied

Eemshaven – Breng voor de kabel- en leidingroutes voor nieuwe windparken naar Eemshaven Groningen in beeld wat de gevolgen zijn voor de beschermde natuur in het Waddengebied. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De minister voor Klimaat en Energie heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Het Rijk gaat ten noorden van de Waddeneilanden meer windenergie op zee opwekken. Deze energie wordt met elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen in de Eemshaven Groningen aangesloten op het energienet. De minister wil in een programma vastleggen welke routes mogelijk zijn voor al geplande én nog toekomstige windparken. Voordat de minister voor Klimaat en Energie besluit over het programma, worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. Voor de uiteindelijke realisatie van deze routes wordt in een vervolgfase nog per traject apart een milieueffectrapport opgesteld.

De benodigde kabels en leidingen gaan door het Noordzeegebied, het Waddengebied en deels over land. Het rapport vergelijkt verschillende routes op hun milieugevolgen, zoals natuur, archeologie en veiligheid. Een goede aanpak, zegt de Commissie.

De Commissie adviseert om voor de routes op de Wadden extra aandacht te besteden aan beschermde Natura 2000-gebieden. Dit kan het grootste knelpunt zijn voor de realisatie van de kabels en leidingen. Onderbouw verder met milieu-informatie waarom eerder aangedragen routes zijn afgevallen en waarom Eemshaven de aansluitlocatie is voor de energie, aldus de Commissie.

Back to top button