Commissie Verschillen nodigt bewoners uit voor gesprek over schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen

Zandeweer – Op 20 juni 2023 zal de Commissie Verschillen in gesprek gaan met bewoners die zich hebben aangemeld via secretariaat@commissieverschillengroningen.nl. Het initiatief heeft al veel belangstelling gekregen, waarbij tientallen bewoners zich hebben gemeld met individuele verschillen, mogelijke oplossingen en andere waardevolle input. De commissie is verheugd over deze betrokkenheid en dankt alle deelnemers hartelijk voor hun bijdrage.

De Commissie Verschillen, die in opdracht van de staatssecretaris werkt, streeft ernaar om advies uit te brengen over hoe om te gaan met (on)aanvaardbare verschillen in de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Met het oog op deze doelstelling organiseert de commissie een bewonersgesprek, met twee belangrijke doelen:

Ten eerste wil de commissie de bewoners informeren over de manier waarop de ontvangen berichten worden gebruikt in het uiteindelijke advies. Transparantie staat hoog in het vaandel, en de commissie wil ervoor zorgen dat de bewoners op de hoogte zijn van hoe hun input wordt verwerkt.

Ten tweede wil de commissie in gesprek gaan met de bewoners over de oplossingen die zij ziet en horen wat de bewoners hiervan vinden. De commissie hecht veel waarde aan een open dialoog en hoopt op waardevolle uitwisselingen van ideeën en perspectieven. Daarnaast staat de commissie open voor suggesties en inzichten van bewoners over hoe verschillen kunnen worden opgelost en voorkomen.

De opbrengst van het bewonersgesprek zal worden gebruikt bij de verdere uitwerking van het advies aan de staatssecretaris. De commissie hecht groot belang aan de stem van de bewoners en is ervan overtuigd dat hun bijdragen van onschatbare waarde zullen zijn voor het uiteindelijke advies.

Als u dit leest en ook wilt deelnemen aan het gesprek, kunt u zich tot 15 juni aanmelden via secretariaat@commissieverschillengroningen.nl. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie.

De gesprekken zullen op 20 juni aanstaande plaatsvinden, zowel in de middag als in de avond, in het dorpscentrum Klokhoes in Zandeweer. De commissie kijkt uit naar een constructieve en vruchtbare uitwisseling met de bewoners, met als gezamenlijk doel om rechtvaardige en effectieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar Groningen mee te maken heeft.

Back to top button