College vraagt raad om extra budget voor kindcentra Wagenborgen, Spijk en Woldendorp

Woldendorp – Het college gaat de raad voorstellen om extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van de kindcentra in Wagenborgen en Spijk.

In totaal gaat het om 2,8 miljoen euro. Door de prijsstijging in de bouw en de extra kosten voor omgevings- en verkeersveilige maatregelen, volstaat het huidige budget voor de kindcentra in Wagenborgen en Spijk niet meer. Ook stelt het college voor om  €110.000,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van de nieuwe schoolomgeving van kindcentrum Qworzo in Woldendorp. Deze eenmalige lasten worden deels gedekt uit de reserve onderwijstransitie, daarnaast zal het programma onderwijstransitie extra moeten worden ondersteund uit de gelden van het Nationaal Programma Groningen en de Inpassingskosten Versterking. De raad neemt op 29 mei 2019 hierover een beslissing.

Kindcentra Wagenborgen en Spijk
In 2017 is voor de nieuwbouw van de kindcentra in Wagenborgen en Spijk een budget aangevraagd. Wethouder Jan Menninga: “Sinds 2017 zijn de bouwkosten gestegen, deze stijging heeft een effect op de budgetten. Daarnaast is met inwoners en ouders in de dorpen gesproken over de verkeersveiligheid rond de kindcentra, hiervoor is een aanvullend budget nodig. De bedoeling is dat medio juli 2019 de bouw start van beide kindcentra.”

Schoolomgeving Qworzo Woldendorp
Het nieuwe kindcentrum Qworzo in Woldendorp wordt binnenkort opgeleverd. Het budget wordt gebruikt voor de inrichting rond het nieuwe kindcentrum. Het schoolbestuur zorgt voor de verdere inrichting, zoals de aanschaf van speeltoestellen.

Scholentransitie
Op 14 juli 2016 heeft de raad ingestemd met het voorstel over het Programmaplan Scholen Delfzijl. Het Programmaplan vormt de basis van de besluitvorming rondom het aardbevingsbestendig maken van de scholen. Daarnaast wil de gemeente Delfzijl het basisonderwijs toekomstbestendig maken door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De kindcentra komen in nieuwe gebouwen. Naast de nieuwbouw van kindcentra wordt een aantal schoolgebouwen versterkt.

Back to top button