College gemeente Eemsdelta wil subsidieregeling energiekosten voor maatschappelijke organisaties

Eemsdelta – Het college van de gemeente Eemsdelta wil een noodfonds van € 1 miljoen gaan instellen voor maatschappelijke organisaties die door de sterk gestegen energiekosten moeite hebben de energierekening te betalen. Met het fonds wil het college verenigingen en stichtingen in 2022 en 2023 hierbij financieel ondersteunen.

Veel organisaties moeite met betalen energierekening
In september en oktober heeft het college verenigingen en stichtingen gevraagd wat de gevolgen zijn van de gestegen energiekosten op hun begroting. Er zijn organisaties met nog een langdurig vast energiecontract, maar er zijn ook veel organisaties die hebben aangegeven nu al of binnenkort een flexibel energiecontract te krijgen. Hierdoor hebben zij te maken met een enorme kostenstijging. Het is nog onzeker of en in welke mate het Rijk ondersteuning gaat bieden. Daarom kan via de subsidie van de gemeente een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de gestegen energielasten. Voor de langere termijn helpt de gemeente met informatie, advies en ondersteuning bij verduurzaming en besparingen op energiegebruik.

Belangrijk om maatschappelijke organisaties te ondersteunen
Wethouders Jan Menninga van sport en leefbaarheid en Meindert Joostens van kunst en cultuur: “Verenigingen en maatschappelijke organisaties dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Wij vinden het daarom van groot belang om lokale voorzieningen op het gebied van sport, leefbaarheid en cultuur toegankelijk te houden voor inwoners van de gemeente Eemsdelta. Met dit noodfonds willen we hier aan bijdragen.”  

Raad neemt besluit op 30 november
Het college legt dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 30 november voor aan de raad. Indien de raad akkoord gaat met het voorstel, informeert de gemeente de betreffende maatschappelijke organisaties over hoe zij de subsidie kunnen aanvragen.

Back to top button