Chemische sector maakt werk van veiligheid

Den Haag – Uit inspectierapporten en rapportages die de veiligheid in de chemische sector beoordelen, komt het beeld naar voren dat bedrijven zich steeds beter bewust zijn van de mogelijke risico’s die het werken met deze stoffen met zich meebrengt. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) benoemt in een Tweede Kamerbrief de conclusies van het rapport De Staat van de Veiligheid 2014. Voor het tweede opeenvolgende jaar is op deze manier gekeken naar de uitkomsten van inspecties in de chemische sector en hoe toezichthouders hiermee omspringen. Daarbij is gekeken naar milieurisico’s, arbeids- en brandveiligheid.

Mansveld: ‘ Het rapport laat zien dat er een verbetering is in de veiligheidscultuur bij deze hoog-risicobedrijven. Ook de manier waarop het toezicht en de handhaving door de regio’s is georganiseerd laat een opwaartse lijn zien. Incidenten met gevaarlijke stoffen zijn echter nooit helemaal uit te sluiten, zoals ook weer bleek bij een ongeval in Moerdijk vorig jaar. De lessen die hieruit zijn getrokken worden weer ingezet om de veiligheid verder te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen.’

In 2014 hebben zich geen langdurende of onbeheerste veiligheidssituaties voorgedaan. Wel zijn er 15 overtredingen geweest bij chemische bedrijven die in de zwaarste categorie vallen, zoals het gebruik van verkeerd gereedschap in zones met explosiegevaar.  In al deze gevallen is adequaat ingegrepen door de bedrijven en toezichthouders, waardoor gevaar direct kon worden afgewend.

De resultaten laten ook zien dat er bij steeds meer van deze bedrijven geen enkele overtreding meer wordt geconstateerd. In 2013 was dit 36 procent van de ruim 400 chemische bedrijven incidentenvrij, in 2014 steeg dit aantal naar 47 procent. Bij de bedrijven waar wel nog overtredingen worden gezien door de toezichthouders, is een duidelijke toename te zien in de snelheid waarmee de overtredingen worden opgeheven en daardoor het risico op incidenten vermindert.

Back to top button