Certificaatuitreiking participatie project #Meedoen op het AZC

Delfzijl – In 2021 is in de gemeente Eemsdelta het taal en participatie project #Meedoen gestart. Met als doel vroege integratie en participatie te stimuleren gedurende het lange verblijf op de COA-locatie. Er is een samenwerking tot stand gekomen met het COA in Delfzijl en het Vrijwilligerssteunpunt van Cadanz Welzijn.

Het is een jaar waar in alle opzichten veel gebeurd is. Corona maakte het helaas niet altijd mogelijk om alle dingen te doen. Wel zijn er al verschillende ontmoetingsactiviteiten georganiseerd bijvoorbeeld bloemschikken, een culturele proeverij en een beweegactiviteit voor vrouwen.

Daarnaast is er afgelopen periode contact gezocht met verschillende vrijwilligersorganisaties. Met de vraag of ze mee wilde doen aan dit project. En met succes. Er zijn afgelopen periode verschillende bewoners bemiddeld naar vrijwilligerswerk.

De asielzoekers die nog op het AZC verblijven hebben op feestelijke wijze een certificaat in ontvangst genomen als blijk van waardering voor hun vrijwilligerswerk. #Meedoen heeft als doel om vroege integratie en participatie te stimuleren gedurende het lange verblijf op de COA-locaties. Vroege integratie en participatie is belangrijk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ‘meedoen’ het welbevinden en de gezondheid van bewoners bevordert. Daarnaast zorgen ontmoetingen tussen azc-bewoners en Nederlanders voor meer draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving.

Back to top button