Camperaars massaal tegen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor campers

Nederland – Op dinsdag 24 oktober biedt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC), in samenwerking met initiatiefnemer Jan Catsburg, een petitie aangeboden aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. De aanleiding voor deze actie is de voorgenomen verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor campers vanaf 2026. Meer dan 53.000 camperaars hebben de petitie tegen deze verhoging ondertekend.

De NKC betoogt dat een verdubbeling van de wegenbelasting een ondoelmatige en nadelige maatregel is. Als belangenbehartiger van de 180.000 Nederlandse camperaars pleit de NKC voor een tarief dat in verhouding staat tot het daadwerkelijke gebruik van campers en voor een toekomstbestendige oplossing, zoals betalen naar gebruik (BNG). Deze aanpak is eerder door alle belanghebbende partijen in de mobiliteitssector ondersteund. Het huidige voornemen tot een ad hoc maatregel wordt als onrechtvaardig beschouwd en zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de gehele campersector. De NKC benadrukt liever een versnelling te zien in de invoering van betalen naar gebruik, en af te zien van de voorgestelde verdubbeling van mrb-lasten voor een beperkte groep Nederlanders.

Kwarttarief voor Campers
Voor kampeerauto’s geldt momenteel een kwarttarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) in vergelijking met personenauto’s. Dit gunstige tarief is gebaseerd op het beperkte gebruik van campers, met een gemiddelde jaarlijkse kilometerstand van ongeveer 7.000 kilometer, waarvan slechts 3.000 kilometer in Nederland wordt afgelegd. Campers worden voornamelijk recreatief gebruikt, in minder drukke gebieden en buiten de spitsuren. Bovendien worden de meeste kilometers in het buitenland gereden. Daarom is de impact van campers op het Nederlandse wegennet verwaarloosbaar en biedt dit geen rechtvaardiging voor een verdubbeling van de mrb-tarieven.

De NKC benadrukt dat betaalbaarheid van camperen essentieel is, zowel voor huidige generaties als voor toekomstige camperaars. Deze insteek dient ook de belangen van MKB-bedrijven in de toeristische en recreatieve sector.

Back to top button