Burnout symptomen en behandeling

Nederland – Mensen die moeite hebben om met stress op het werk om te gaan, lopen een groot risico op burnout. Burnout kan mensen het gevoel geven dat ze uitgeput en leeg zijn, en niet meer in staat om aan de eisen van het leven te voldoen.

Burnout kan ook gepaard gaan met allerlei geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten. Als er niets aan gedaan wordt, kan burn out het voor iemand moeilijk maken om goed te functioneren in zijn dagelijks leven.

Burn out herstel kan lastig zijn, verder leggen we meer uit over burn out en hoe het te behandelen en voorkomen is.

Wat is een burnout?
De term “burnout” is een betrekkelijk nieuwe term, voor het eerst bedacht in 1974 door Herbert Freudenberger, in zijn boek, Burnout: The High Cost of High Achievement. Hij definieerde burnout oorspronkelijk als: “het uitdoven van motivatie of stimulans, vooral wanneer iemands toewijding aan een zaak of relatie niet de gewenste resultaten oplevert.”

Burnout is een reactie op langdurige of chronische werkstress en wordt gekenmerkt door drie belangrijke dimensies: uitputting, cynisme (minder identificatie met de baan), en gevoelens van verminderde professionele bekwaamheid.

Eenvoudiger gezegd: als u zich uitgeput voelt, een hekel aan uw werk begint te krijgen, en zich op het werk minder bekwaam begint te voelen, vertoont u tekenen van burn-out.

De stress die bijdraagt tot burn-out kan vooral van uw baan komen, maar stress van uw algemene levensstijl kan die stress nog versterken. Persoonlijkheidskenmerken en denkpatronen, zoals perfectionisme en pessimisme, kunnen ook bijdragen.

De meeste mensen brengen het grootste deel van hun wakkere uren door met werken. En als u uw werk haat, niet graag naar uw werk gaat, en geen voldoening haalt uit wat u doet, kan dat een zware tol eisen in uw leven.

Tekenen en Symptomen
Burn-out is weliswaar geen diagnostische psychologische stoornis, maar dat betekent niet dat het niet serieus genomen moet worden.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende tekenen van burn-out:

  • Vervreemding van werk-gerelateerde activiteiten: Mensen met burn-out zien hun werk als steeds stressvoller en frustrerender. Zij kunnen cynisch worden over hun werkomstandigheden en de mensen met wie zij werken. Zij kunnen zich ook emotioneel distantiëren en zich gevoelloos beginnen te voelen over hun werk.
  • Lichamelijke symptomen: Chronische stress kan leiden tot lichamelijke symptomen, zoals hoofdpijn en maag- of darmklachten.
  • Emotionele uitputting: Burn-out zorgt ervoor dat mensen zich leeggezogen voelen, het niet meer aankunnen, en moe zijn. Zij hebben vaak niet de energie om hun werk af te krijgen.
  • Verminderde prestaties: Burnout beïnvloedt vooral de dagelijkse taken op het werk – of thuis, wanneer iemands hoofdtaak de verzorging van gezinsleden is. Mensen met burn-out hebben een negatief gevoel over taken. Zij hebben moeite zich te concentreren en missen vaak creativiteit.

Het heeft een aantal vergelijkbare symptomen van psychische aandoeningen, zoals depressie. Personen met depressie ervaren negatieve gevoelens en gedachten over alle aspecten van het leven, niet alleen op het werk. Depressiesymptomen kunnen ook een verlies van belangstelling voor dingen, gevoelens van hopeloosheid, cognitieve en lichamelijke verschijnselen en zelfmoordgedachten zijn.

Risicofactoren
Een baan met veel stress leidt niet altijd tot burn-out. Als goed met stress wordt omgegaan, zijn er misschien geen nadelige gevolgen.

Maar sommige mensen (en mensen in bepaalde beroepen) lopen een groter risico dan anderen.

Door hun zware werklast lopen personen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken en levensstijlkenmerken een hoger risico op burn-out. Natuurlijk zijn het niet alleen artsen die burn-out raken. Werknemers in elke bedrijfstak op elk niveau lopen een potentieel risico. 

Preventie en behandeling
Hoewel de term “burnout” suggereert dat het een blijvende aandoening is, is zij omkeerbaar. Iemand die zich opgebrand voelt, moet misschien enkele veranderingen in zijn werkomgeving aanbrengen.

De personeelsdienst benaderen over problemen op de werkplek of met een supervisor over de problemen praten, kan nuttig zijn als die zich inzet voor een gezondere werkomgeving.

In sommige gevallen kan een verandering van functie of een nieuwe baan nodig zijn om een eind te maken aan de burnout.

Het kan ook nuttig zijn om duidelijke strategieën te ontwikkelen die u helpen uw stress te beheersen. Zelfzorg Strategieën, zoals een gezond dieet, voldoende lichaamsbeweging en gezonde slaapgewoonten, kunnen helpen om de gevolgen van een stresserende baan te verminderen.

Een vakantie kan ook tijdelijk verlichting bieden, maar een weekje weg van kantoor is niet genoeg om u van een burn-out af te helpen. Regelmatig geplande pauzes van het werk, samen met dagelijkse vernieuwing oefeningen, kunnen de sleutel zijn om u te helpen burn-out te bestrijden.

Als u een burn out heeft en u hebt moeite om uw uitweg te vinden, of u vermoedt dat u ook een psychische aandoening hebt zoals depressie, zoek dan professionele behandeling.

Een gesprek met een geestelijke gezondheidswerker kan u helpen de strategieën te ontdekken die u nodig hebt om u op uw best te voelen.

Back to top button