Burgemeester Rika Pot van Appingedam stopt per maart 2017

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Appingedam – Rika Pot (66) heeft bekend gemaakt op 1 maart 2017 te stoppen als burgemeester van Appingedam. Zij is dan ruim acht jaar burgemeester van Appingedam geweest. Bij haar herbenoeming in 2015 gaf ze aan deze rol tot de herindeling, uiterlijk 1 januari 2018, te willen vervullen. Nu de herindeling meer tijd vraagt, heeft zij besloten ‘het stokje’ aan een opvolger over te dragen.

Ruim acht jaar geleden werd Rika Pot benoemd als burgemeester en in 2015 herbenoemd. Pot streefde naar een leefbaar Appingedam in een sterke regio. Zij stond aan de wieg van het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta. Daarbij hebben 35 organisaties: ondernemers, overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties elkaar gevonden om de leefbaarheid in de regio op peil te houden. Een uitdaging die door de aardbevingen in het gebied steeds belangrijker is geworden. In 2016 werd haar gemeente door ondernemers als MKB-vriendelijkste gemeente van Groningen verkozen.

Tijdens haar installatie sprak zij de ambitie uit: “Ik wil mensen en stenen verbinden”. Terugkijkend hierop zegt Pot: “Mijn ambitie tot verbinden is altijd leidend geweest, zeker ten tijde van de gevolgen van de gaswinning. De enorme inspectie- en versterkingsoperatie die nu in Appingedam plaatsvindt, moet ertoe leiden dat inwoners van de stad zich veilig voelen in hun eigen huis en omgeving”.

Met het vertrek van Rika Pot verliest Appingedam een gedreven, betrokken en aimabele burgemeester met een scherp oog voor integriteit en inhoud.

Back to top button