Burgemeester Hans Engels heeft drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Loppersum

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Loppersum – Burgemeester Hans Engels heeft vrijdagochtend drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Alle drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Huitsingh uit Zijldijk
Al 40 jaar zet de Peter Huitsingh zich in voor het algemeen belang. Zo is hij oprichter en voorzitter geweest van de Vereniging Dorpsbelangen van Zijldijk vanaf 1979 tot 1985. Deze vereniging is opgericht om de belangen van de dorpsbewoners in de meest brede zin te behartigen. Daarnaast is hij het gezicht van het dorpshuis ‘t Fivelhoes in Zijldijk.

Vanaf de oprichting, in 1994, is hij verbonden met het dorpshuis. Mede vanuit zijn rol als bestuurslid van het stichtingsbestuur van dorpshuis ‘t Fivelhoes. In de periode van 1995 tot eind 2008 is hij dorpshuisbeheerder geweest, samen met zijn partner. Daarna bleef hij zich onvermoeid vrijwillig inzetten. Vooral in de periode dat de werkzaamheden vanuit het dorpshuis volledig moest worden gedaan door vrijwilligers. Het bestuur werd toen óók verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het dorpshuis. Peter Huitsingh, wie kent hem niet? Hij staat voor velen bekend als, de altijd goedlachse ontspannen gastheer/ barman. Niets is en was hem teveel en “Nee” zeggen ging hem moeilijk af. Overal droeg hij wel zijn steentje bij, daar waar nodig. Hij kan dan ook worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

De laatste jaren heeft de heer Huitsingh zijn inzet langzaam afgebouwd. Onlangs heeft hij het stokje overgedragen en is hij gestopt met zijn vrijwilligerswerk voor het dorpshuis. Na een lange periode het gezicht te zijn geweest van het dorpshuis, heeft hij aangegeven dat het genoeg is geweest

De heer Dijkema uit Stedum
Sinds 1981 zet de heer Dijkema zich in voor het algemeen belang. Hieronder een opsomming van de activiteiten: 1981-1987: Voorzitter Oranje Vereniging Stedum; Siebrand Dijkema is zes jaar lang voorzitter geweest van de Oranje Vereniging Stedum. De vereniging organiseert ieder jaar de festiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag en de 4 mei herdenking in het dorp. Eens in de vijf jaar is er een grote optocht waar ook de heer Dijkema organisatorisch destijds nou bij betrokken was. Zo heeft hij vaak een fietstocht voor deze dag uitgezet of een historisch tractorfestijn geregeld.

1983- heden: Voorzitter Schuttersvereniging Stedum; De heer Dijkema is 40 jaar lid van Schuttersvereniging Stedum en sinds 1983 voorzitter van de vereniging. Naast de bestuurlijke activiteiten gaan ook de sociale contacten van de leden hem aan het hart. Er is vreugde en verdriet binnen de vereniging. Siebrand Dijkema is voor de vereniging een onmisbare factor.
1996- heden: Voorzitter van Motorclub Stedum-Westeremden e.o.; De heer Dijkema is sinds de oprichting voorzitter van de Motorclub en vervult deze functie met verve. Hij werft nieuwe leden en organiseert toertochten.
1998- heden: Penningmeester Paard- en Ponyverzekering Loppersum e.o.; De heer Dijkema is sinds 1998 Penningmeester van deze verzekering en vervult deze functie met veel kennis van zaken. Sinds 10 jaar gaat hij bij alle leden op bezoek om de nieuwe paarden te schatten.
2002- 2017: Voorzitter G.E.D. Reindersstichting; De stichting verleent financiële ondersteuning aan verenigingen en organisatie in Stedum en Westeremden. De stichting heeft onder meer het Reinderspad in het Stedumerbos gefinancierd en ook bij de totstandkoming van het verenigingsgebouw Moarstee in Stedum speelde de stichting een rol.
2015- heden: Voorzitter Moarstee Stedum; De heer Dijkema heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van “Moarstee”, het nieuwe verenigingsgebouw bij het haventje van Stedum. De stichting realiseerde en exploiteert het verenigingsgebouw. Moarstee wordt gebruikt door de plaatselijke ijsvereniging, tennisvereniging en de scouting.

Naast bovenstaande activiteiten is de heer Dijkema een onmisbare factor binnen het verenigingsleven binnen het dorp Stedum. Hij kan dan ook worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

De heer Bouke van der Ploeg uit Loppersum
De heer Van der Ploeg is al jaren organist bij verschillende kerken en doet dit nog steeds met veel plezier en enthousiasme, al dan niet op vrijwillige basis. Hieronder een overzicht van activiteiten waarom de heer Van der Ploeg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1978 – heden: Organist Boaz gemeente te Westeremden
1979- heden:  Organist PKN gemeente Vredekerk Loppersum; Daarnaast is de heer Van der Ploeg ook lid van de commissie Erediensten en is hij boekhouder en beheert hij het archief. Verder heeft hij gefungeerd als hulpkoster, diaken en is hij lid en penningmeester van de zendingscommissie. Ook heeft hij zorggedragen voor de administratie en de bezorging van het evangelisatieblad ‘Elisabeth’.
2007-heden: Organist Gereformeerde Kerk Stedum
1996-heden: Zorginstelling Wiemersheerd Loppersum; Bouke van der Ploeg is een van de vrijwilligers die al jaren bij Wiemersheerd betrokken is. Bouke is er regelmatig te vinden. Hij begeleidt als organist de weeksluiting. Tevens ondersteunt hij de jaarlijkse herdenkingsdienst en heeft hij jarenlang het maandelijkse zanguurtje begeleid.
1992-2011: Penningmeester Chr. Dubbel Mannen Kwartet Loppersum; Bouke van der Ploeg heeft ruim 35 jaar deel uitgemaakt van het Christelijk Dubbel Mannen Kwartet. Hiervan was hij twintig jaar penningmeester. Het begeleiden als organist gaat de heer Van der Ploeg goed af. Sommige gemeenteleden kunnen aan zijn manier van spelen horen dat Bouke achter het orgel zit. Het meest bijzondere is dat hij geen bladmuziek kan lezen!

Je kunt altijd een beroep op Bouke doen, naast de kerkdiensten speelt hij ook als er een begrafenis of bruiloft is. Het orgelspelen zit in zijn bloed.Door zijn enorme inzet, kan hij worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Back to top button