Breed gedragen Sociaal Handvest zet de Groninger voorop

Appingedam – Op Landgoed Ekenstein in Appingedam werd maandag 11 juli ‘het Sociaal Handvest’ ondertekend door bestuurders, uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties in het gaswinningsdossier. De eerste handtekening zal gezet worden door staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Gedeputeerde Johan Hamster namens de provincie en de vijf aardbevingsgemeenten, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen ondertekenen het Handvest eveneens.

Al jarenlang worden er over de problemen door de gaswinning in Groningen vele politieke debatten gehouden, onderzoeken gedaan en procedures gevoerd door strijdbare bewoners. Dit alles heeft niet mogen leiden tot een ook maar enigszins overtuigende aanpak van de problemen voor zowel bewoners als ondernemers. Groningers voelen zich niet gehoord door de overheid. Het lukt beleidsmakers maar niet om in het gaswinningsdossier voortvarend te handelen en de belangen van de bewoners centraal te stellen. Het is nodig dat er een omslag in de aanpak komt en dat de menselijke maat centraal komt te staan.

Daarom stelden begin 2021 de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis een stevig Sociaal Handvest op, gericht aan politiek, bestuurders en uitvoeringsinstanties. In het Handvest geven de drie organisaties aan met welke mensgerichte uitgangspunten de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt om na zo’n tien jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Enkele belangrijke punten uit het Handvest zijn: bewoners moeten voorop staan, herstel ook de funderingen, geef bij elke beleidskeuze prioriteit aan de snelheid van de afhandeling van schade en versterking en zorg voor een goede rechtsbescherming.

De in totaal twaalf uitgangspunten in het Handvest zijn voor de drie bewonersorganisaties de toetssteen voor alle voornemens, besluiten en afspraken die vanuit de wetgever, bestuurders en uitvoeringsinstanties de Groningse gedupeerden raken. Van beleidsmakers mag vanaf nu worden verwacht dat zij hun beleid op deze uitgangspunten baseren. De Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis verwachten eveneens dat politici zoals de Tweede Kamerleden het Sociaal Handvest zullen inzetten om beleidsmakers en uitvoeringsinstanties te toetsen op een beleid dat de mens als uitgangspunt neemt. Het wordt tijd dat de Groninger voorop komt te staan!

Het document werd ondertekenend door:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dhr. J.A. Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw

Provincie Groningen – De vijf aardbevingsgemeenten,dhr. J.H. Hamster, gedeputeerde

Nationaal Coördinator Groningen, mevr. C.J. Stigters, directeur Operatie

Instituut Mijnbouwschade Groningen mevr. E.C.M. van Schie, bestuurslid

Groninger Bodem Beweging, dhr. C.T. Fossen, voorzitter

Groninger Gasberaad,..dhr. J.H. Wigboldus, voorzitter

Vereniging Eigen Huis, dhr. K.P. Klein, directeur Belangenbehartiging

Back to top button