Boek over oudste geschiedenis van Holwierde gepresenteerd

Holwierde – Afgelopen zaterdagmiddag vond een feestelijke presentatie plaats in het volle dorpshuis De Heekt te Holwierde. Het langverwachte boek van meester De Boer over zijn geboortedorp werd met veel enthousiasme ontvangen. Het eerste exemplaar werd plechtig overhandigd aan burgemeester Ben Visser van gemeente Eemsdelta.

De presentatie begon met inleidende woorden van dagvoorzitter Teun Juk, waarna de 96-jarige auteur Edze de Boer het woord kreeg. Hij deelde zijn inspiratie achter het schrijven van dit boek en sprak vol lof over “de hoogst interessante geschiedenis van mijn geboortedorp”. De aanwezigen kregen een fascinerend inkijkje in de boeiende geschiedenis van Holwierde. De Boer benadrukte dat er veel arbeid is verricht voordat het boek voltooid was. Met een knipoog naar burgemeester Visser zei hij: “Het is een prachtig boek geworden om te zien. Ik hoop dat u van geschiedenis houdt.” Vervolgens overhandigde hij het eerste exemplaar aan de heer Visser.

Burgemeester Visser toonde zijn waardering en respect voor het werk dat De Boer heeft verricht. Hij verklaarde dat hij dankzij het boek Holwierde als een schitterend dorp heeft leren kennen en keek ernaar uit om er nog meer over te ontdekken tijdens het lezen van het boek. Hij complimenteerde de heer De Boer met zijn werk getiteld “Holwierde en zijn oudste geschiedenis”. Als vertegenwoordiger van de Stichting Boerderijenboek Holwierde, zette de heer Bart Bos de auteur in het zonnetje. Hij bedankte De Boer voor zijn onschatbare bijdrage aan de geschiedenis van de regio.

Tot slot sprak Teun Juk zijn dank uit aan de subsidieverstrekkers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het boek. Met grote dankbaarheid werden Stichting Boerderijenboek gemeente Bierum, Fonds Eemsmond, Waterschap Noorderzijlvest en RWE genoemd. Voor meer informatie over het boek en de uitgave kunt u terecht op www.uitgavennoordgroningen.nl.

Back to top button