Boek over bezetting en bevrijding Holwierde en omstreken

Holwierde – In het najaar verschijnt er een boek over de geschiedenis van Holwierde en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteur van het boek over bezetting en bevrijding van dit gebied is Wiebe Kool uit Holwierde. Hij heeft jarenlang aan het project gewerkt. Het eerste exemplaar van de brochure over het boek werd door de auteur aangeboden aan Peter Hoogeveen, voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen in Holwierde.

De heer Hoogeveen vond het leuk om het eerste exemplaar van de brochure in ontvangst te nemen.  “Wiebe Kool heeft veel werk verzet om dit boek te schrijven. Ik weet zeker dat de inwoners van ons dorp er blij mee zullen zijn. Een prachtig initiatief”.

In het boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Oost Groningen verteld. Centraal daarin staan de gebeurtenissen in Holwierde.  Diverse aspecten uit de vooroorlogse periode en de bezettingsjaren 1940-1945 worden in beeld gebracht. Auteur Wiebe Kool: “Er zijn persoonlijke verhalen die een onuitwisbare indruk maken. De bevrijding van dit gebied was heftig. Een aantal soldaten van het Canadese Perth Regiment vertellen hun persoonlijke ervaringen, waaronder David A. Gorden die alles optekende in een oorlogsdagboek”. Van één van de gesneuvelde militairen, Warren Halstead, is een biografie opgenomen. Er is veel nooit eerder gepubliceerd materiaal.

Aan de orde komen de crisisjaren voordat de oorlog begon, de eerste oorlogsjaren, de luchtoorlog, het verzet, de NSB, dwangarbeiders en onderduikers, de Jodenvervolging, de algehele verdrukking en vervolging. Het boek eindigt met de bevrijding en de wederopbouw van Holwierde en omstreken. Bovendien is er speciale aandacht voor het Canadamonument en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wiebe Kool: “Ik heb gekozen voor een bepaalde opzet waardoor het boek aantrekkelijk is voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aanspreken. Vooral voor inwoners van de voormalige gemeente Bierum is er veel herkenning”. Het gebonden boek wordt gedrukt in bijna A-4 formaat. De omslag is een kunstzinnige verbeelding van Holwierde kort voor de bevrijding, gemaakt door een onderduiker. Het boek wordt plm. 250 pagina’s dik en bij de tekst zijn veel foto’s en oude documenten geplaatst. Bij voorintekening kost het boek € 25,–. Na verschijning is daty € 32,50. De officiele titel van het boek luidt: Bezetting en bevrijding. Geschiedenis van Holwierde en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met Drukkerij Sikkema te Warffum. De brochure wordt eind mei huis aan huis in Holwierde verspreid. De brochure is verder te vinden op www.uitgavennoordgroningen.nl.

Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met de auteur: Wiebe Kool, Krewerderweg 21, 9905 PL Holwierde, telefoon 06-22541460. Ook kunt u hem mailen: wiebekoolproducties@ziggo.nl.

Back to top button