Boek over behoud wierde dorp Weiwerd komt in 2018 uit

Weiwerd – Goed nieuws voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Oosterhoek en in het bijzonder voor Weiwerd. Begin december is een subsidietoekenning door Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen toegezegd. Dit was het moment om alle seinen op groen te zetten, nadat Groningen Seaports en het Prins Bernhard Cultuurfonds al eerder bijdragen hadden geleverd. Kortom: het boek ‘Weiwerd van woondorp naar werkwierde’ gaat er komen.

Exact twintig jaar na de oprichting viel het besluit op 10 november 2015 om de stichting op te heffen. Een boek moest het laatste wapenfeit van de stichting worden met daarin een beschrijving van het proces naar definitief behoud. Een document dat meer dan de moeite waard was om vast te leggen hoe het een klein clubje vrijwilligers tóch is gelukt Weiwerd op de kaart te houden.

Waar Weiwerd eeuwenlang als woonwierde door het leven ging, zag het er in 1972 naar uit dat daar een einde aan zou komen. In 1995 kreeg de geschiedenis van Weiwerd een nieuwe wending door de oprichting van de Stichting Behoud Weiwerd. Na een niet aflatende inzet van de stichting gaat de wierde een nieuwe toekomst in als werkwierde. Zo heeft de stichting tussen 1995 en 2015 haar steentje bijgedragen aan het behoud van een 7 hectare grote wierde in de provincie Groningen.

Het boek heeft als ondertitel ‘Nieuwe toekomst voor een archeologisch rijksmonument’ meegekregen (ISBN/EAN: 978-90-77050-42-2). De auteur is Jaap Braam, voorzitter van de stichting. De stichting is tevens uitgever van het boek. Het is de bedoeling dat het ongeveer 250 pagina’s tellende boek in april of mei verschijnt. De prijs is nog niet helemaal bekend, maar zal bij  voorintekening ongeveer € 24,00 (inclusief btw) bedragen en daarna € 30 euro (inclusief btw). Dit is exclusief eventuele verzendkosten.

Belangstellenden kunnen tot 1 maart 2018 voorintekenen. Hiervoor dienen gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, het aantal te bestellen boeken en bankrekeningnummer (IBAN)) te worden doorgeven via weiwerdboek@gmail.com.

Over de auteur:

Jaap Braam is geboren Groninger (1969) en woont sinds 1996 in Assen. Hij is opgegroeid in wierdendorp Ulrum, waarvan de oude kern op een dubbelwierde is gebouwd. Dus onlogisch was het niet dat hij zich vanaf 1996 heeft ingezet voor het behoud van de wierde Weiwerd aan de andere kant van de provincie Groningen. Dit was echt zoals je het kunt noemen: van Lauwerszee tot Dollard tou! Hij is als bestuurslid actief binnen de stichting vanaf voorjaar 1996 en vanaf 2008 voorzitter.Back to top button