BMWE-wethouders participatiewet ondertekenen manifest ‘investeren in werk voor kwetsbare groepen’

Uithuizen – Aan de vooravond van de kabinetsformatie roepen 234 wethouders uit 209 gemeenten de Tweede Kamer op om de bezuinigingen op de uitvoering van de participatiewet en de WSW substantieel te verzachten. Dit hebben zij gedaan door het manifest  ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ te ondertekenen. Ook de BMWE-wethouders Participatiewet  Jan-Willem van de Kolk, Mariette de Visser, Marc Verschuren en Sandra Herkströter hebben afgelopen week dit Manifest ondertekend.

De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. Dat geldt ook voor het invullen van de 125.000 nieuwe banen die werkgevers en overheid de komende jaren realiseren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet.  Met de ondertekening geven de 234 wethouders een stevig signaal af dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn, om ook in de toekomst mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen.

234 wethouders, verspreid over het hele land die samen alle politieke stromingen vertegen-woordigen, roepen concreet op in de komende kabinetsperiode de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen met ruim 400 miljoen per jaar te verzachten.

Het idee van een manifest ontstond begin deze maand tijdens een door Cedris georganiseerde bijeenkomst van lokale bestuurders met, inmiddels demissionair, staatssecretaris Klijnsma.

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Meer info op www.cedris.nl

Back to top button