Blijverslening nu ook in de gemeente Appingedam beschikbaar

Appingedam – Vanaf 1 januari 2018 is het voor inwoners van de gemeente Appingedam mogelijk om een Blijverslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De gemeenteraad van Appingedam heeft de Verordening Blijverslening Appingedam vastgesteld.

Wat is de Blijverslening?

Indien het niet mogelijk is een reguliere hypotheek af te sluiten voor aanpassingen in huis, dan kan een Blijverlening worden overwogen. Met de Blijverslening biedt het SVn aan gemeenten een financieel instrument om eigenaren / bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van de woning of het aanpassen van de woning aan een zorgvraag. Door de woning aan te passen aan de veranderde woonbehoefte kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en is het niet nodig te verhuizen. Overwogen kan worden drempels te verwijderen, een inloopdouche aan te leggen of een slaapkamer op de begane grond te realiseren. Het financieren van dit soort verbouwingen blijkt in de praktijk lastig. Wellicht kan de Blijverslening dan ondersteunen.

Meer informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u op www.svn.nl onder Appingedam nadere informatie vinden over deze nieuwe lening. Uw aanvraag kunt u vanaf 1 januari 2018 indienen bij de gemeente Appingedam.

Back to top button