Bijna 8 miljoen verkeersboetes uitgeschreven in 2015

Den Haag – In 2015 zijn 7.968.912 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In 2014 ging het om 8.306.094 verkeersboetes. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeer 2015.*

Dat het aantal geconstateerde verkeersovertredingen is gedaald komt voor een belangrijk deel door de cao-acties van de politiebonden. Dit is vooral terug te zien in het lagere aantal staande houdingen door de politie in de verkeershandhaving: 241.742 in 2015, tegen 487.783 in 2014.

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overtreden van de maximum snelheid. In 2015 ging het om 6.636.096 geconstateerde snelheidsovertredingen, tegen 6.730.443 in 2014. Daarnaast worden de meeste verkeersovertredingen geconstateerd op kenteken met behulp van elektronische handhavingsmiddelen, zoals trajectcontroles en flitspalen. Deze systemen hebben de afgelopen periode een vervangingsoperatie ondergaan en zijn in 2015 gefaseerd weer in gebruik genomen. Hierdoor is er een stijging te zien in het aantal overtredingen dat door deze elektronische middelen is geconstateerd.

Trajectcontroles
Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd door middel van een trajectcontrole steeg van 1.799.216 in 2014 naar 1.903.109 in 2015. Vorig jaar zijn drie trajectcontrolesystemen opnieuw in gebruik genomen na vervangingswerkzaamheden: per 16 maart op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, vanaf 15 april op de A12 bij Den Haag en op 6 mei op de N62 in de Westerscheldetunnel in Zeeland. Vanaf 1 februari 2016 staat ook de trajectcontrole op de A4 bij Hoofddorp en Nieuw Vennep weer aan.

Flitspalen
De afgelopen jaren zijn voor het plaatsen van nieuwe digitale palen de meest onveilige locaties geselecteerd. In de loop van 2015 zijn alle analoge palen gedigitaliseerd of verwijderd. Er zijn nu ongeveer 640 (nieuwe) palen over. De nieuwe digitale palen handhaven 24 uur per dag. Onder de noemer verkeerslichten (vooral rijden door rood licht) is een stijging van het aantal geconstateerde overtredingen te zien van 185.023 in 2014 naar 215.570 in 2015.

Back to top button