Bijeenkomst Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren

Groningen – Komende maandagavond 22 mei zal in een bijeenkomst de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) zich presenteren aan leden & belangstellenden. De VGME is een belangenverenging voor monumenteigenaren die schade en andere gevolgen ondervinden veroorzaakt door mijnbouw/gaswinning.

Het beschermen van het bedreigde Groninger bouwkundig cultureel erfgoed is de primaire drijfveer van de vereniging. Verval, verminking of zelfs sloop moet gestopt worden. Als verenigde monument eigenaren bundelen we de krachten om weerstand te bieden en daarmee goede en toekomstbestendige oplossingen te veroorzaken. De vereniging ziet het als haar taak om eigenaren te ondersteunen door het realiseren van maatwerk met inzet van deskundig en bevlogen specialisme. Maatwerk dat met de bestaande procedures praktisch niet uitvoerbaar is en dus ellenlange wachttijden en opschorten ten gevolge heeft.

Oplossingen moeten vanuit het perspectief van de eigenaar benaderd worden; per slot van rekening gaat het om zijn/haar eigendom, veiligheid en welzijn.

Deze bijeenkomst is de eerste bijeenkomst van de VGME. Het programma omvat een korte presentatie m.b.t de vereniging, de uitgangspunten van VGME verwoord in Missie, Visie en Doelstellingen. Directeur Theo Hoek van Libau zal een inleiding geven met betrekking tot de positionering eigenaren in het mijnbouw geweld. Daarnaast is er gelegenheid voor kennismaking met bestuur en inschrijving lidmaatschap. Belangstellenden die lid willen worden dienen eigenaar te zijn van een rijks- of gemeentelijke monument of van een pand dat valt onder beschermd stads- of dorpsgezicht of betiteld is als karakteristiek pand.

De bijeenkomst is maandag 22 mei, 19:30 uur in de Remonstrante kerk, Coehoornsingel 14 te Groningen. Aanmelding is gewenst via de website; nadere informatie is te lezen op: www.groningermonument.nl.

Back to top button