Belangstellenden kunnen mening geven over gebiedsontwikkeling centrum zuidoost Delfzijl

Delfzijl – Het college vraagt de raad de gebiedsontwikkeling van het zuidoostelijke deel van Delfzijl centrum vast te stellen. Doel? “Zoveel mogelijk voorzieningen, een uiteenlopend woningaanbod en een aantrekkelijke openbare ruimte creëren. Een plek waar voetgangers en fietsers graag zijn en waar automobilisten nog steeds hun auto kunnen parkeren. Zo houden we dit deel van het centrum niet alleen aantrekkelijk voor de huidige bewoners, maar trekken we ook nieuwe bewoners en bezoekers aan”, aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

De start
De gebiedsontwikkeling in het zuidoostelijke deel van het centrum is tussen de Albert Heijn en de Action. De bouwwerkzaamheden starten ná DelfSail (zomer 2021). De verwachting is dat het hele gebied in 2028 klaar is. De werkzaamheden starten niet tegelijk. Eerst wordt begonnen met locatie De Molenberg. De eerste bouwwerken zijn halverwege 2023 klaar.

De Bolder en De Molenberg
In mei 2019 is bekend gemaakt dat de gemeente een subsidie van 10,5 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) krijgt. Met dit geld kan een deel van de kosten voor het gebied worden betaald. Daarom vraagt het college de raad ook de aankoop van De Bolder en vervangende nieuwbouw van De Molenberg vast te stellen. Wethouder Rijzebol: “Zo maken we ruimte voor een nieuw cultuurcluster aan het plein De Molenberg. Een aantrekkelijke ontmoetingsplek; voor de inwoners van Delfzijl én de regio.”

Informatieavond samen met raadsleden
Op donderdag 11 juli 2019 neemt de raad een besluit over de gebiedsontwikkeling, de aankoop van De Bolder en vervangende nieuwbouw van De Molenberg. De raadsleden gaan van tevoren hierover graag in gesprek met mensen die in dit gebied wonen en werken en andere belangstellenden.

Dit kan tijdens de informatieavond op maandag 1 juli in de raadzaal van het gemeentehuis.
De bijeenkomst begint om 19.15 uur; zaal open vanaf 19.00 uur.

Meer informatie
Informatie over de ontwikkelingen rondom theater De Molenberg en andere locaties in Centrum Zuid-oost vindt u op www.delfzijl.nl/centrumzuidoost

Back to top button