Bekende kinderboekenschrijvers brengen leesplezier; Gonneke Huizing aan de slag als Schoolschrijver op Kindcentrum de Rietpluim

Delfzijl – Vanaf volgende week gaan 31 bekende kinderboekenschrijvers met het Halfjaarprogramma van De Schoolschrijver aan de slag in het basisonderwijs, om kinderen met plezier te laten lezen en schrijven.

Het gaat niet goed met lezen in Nederland: kinderen lezen te weinig en veel kinderen vinden lezen niet leuk. Dat heeft een negatief effect op hun taalvaardigheid en dat is terug te zien aan de zorgelijk stijgende laaggeletterdheid van de Nederlandse bevolking.

Om dat tij te keren biedt De Schoolschrijver lesprogramma’s voor het basisonderwijs, waarin kinderboekenschrijvers de hoofdrol spelen. Bij het Halfjaarprogramma krijgen kinderen op scholen met de hoogste percentages taalachterstand wekelijks les van een schrijver. De Schoolschrijvers delen met de kinderen hun verbeeldingskracht, passie voor taal, boekentips en hun schrijfgeheimen.

Er doen 31 bekende kinderboekenschrijvers mee, onder wie Anke Kranendonk, Chinouk Thijssen, Henna Goudzand, Iven Cudogham, Lydia Rood, Marcel van Driel, Marlies Verhelst en Ruben Prins. In Delfzijl gaat Gonneke Huizing aan de slag op Kindcentrum de Rietpluim.

De Schoolschrijver: impact op lees- en schrijfvaardigheid
Stichting De Schoolschrijver richt zich op het bevorderen van het lees- en schrijfplezier en de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen middels creatief taalonderwijs. Naast het Halfjaarprogramma voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand, heeft De Schoolschrijver een divers aanbod van digitale programma’s voor lezen en schrijven die basisschoolkinderen taalsterk maken. Onderzoek toont aan dat de programma’s het lees- en schrijfonderwijs versterken. En het belangrijkste: dat kinderen enthousiaste lezers en schrijvers worden.Back to top button