Basisscholen obs De Garven en cbs De Vore gaan fuseren

Delfzijl – De basisscholen obs De Garven en cbs De Vore gaan fuseren. De raad van de gemeente Eemsdelta nam gisteravond het besluit dat de openbare school De Garven, onderdeel van kindcentrum Tuikwerd in Delfzijl, niet in stand wordt houden. Om de openbare school De Garven in stand te houden, zou de gemeente Eemsdelta de school en het onderwijs moeten bekostigen. Dit gaat om tonnen per jaar.

In kindcentrum Tuikwerd zitten twee basisscholen, obs De Garven en cbs De Vore, de schakelklassen voor nieuwkomers en kinderopvang Kids2b. In totaal telt het kindcentrum 222 leerlingen. Beide scholen zijn klein in leerlingenaantal en vormen samen een kindcentrum.

Het kindcentrum Tuikwerd krijgt een nieuw gebouw in verband met de versterkingsopgave. De beide scholen willen per 1 augustus 2021 fuseren, en als één school het nieuwe kindcentrum betrekken. De nieuwe school wordt een informele samenwerkingsschool, en valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.

Bij de fusie procedure zijn de ouders van beide scholen betrokken en ook de medezeggenschapsraden, die instemmingsrecht hebben. De schoolbesturen Marenland en Noordkwartier, die al jaren zeer nauw samenwerken, verwachten van beide MRen een positief advies over de fusie, begin april.

Back to top button