Appingedam houdt enquête groenonderhoud

Appingedam – Deze week worden 3000 inwoners van de gemeente Appingedam uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de aanleg en het onderhoud van het groen. Met de term ‘groen’ worden de planten, bomen en het gras op openbare grond in de gemeente bedoeld. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen bij het opstellen van het zogeheten groenbeleidsplan. In dit plan staat in hoofdlijnen hoe we de komende jaren het groenonderhoud uitvoeren, welke bomen en groenvakken waardevol zijn, waar rekening mee gehouden moet worden bij nieuwe aanleg en hoe de groenvoorziening verbeterd kan worden.

Sfeer
Openbaar groen is een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte. Het bepaalt de sfeer en de beleving in een gebied. Goed onderhouden groen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, sociale cohesie, ecologische kwaliteit. Daarnaast zit er een prijskaartje aan het groenonderhoud.

Wethouder Lea van der Tuin: “Wij merken dat inwoners het groenonderhoud een belangrijk onderwerp vinden en willen graag hun kijk op groen meenemen in ons beleid. Daarnaast willen we weten hoe de inwoners denken over zelfwerkzaamheid. Zijn de inwoners bereid om het groen in de buurt meer aandacht te geven of zelf te onderhouden. Een enquête is een goed middel om inzicht krijgen wat de Damsters belangrijk vinden.”

De enquête bevat vragen over onder meer natuurlijke bermen, de mooiste groene plekken in Appingedam  en de voorkeur voor invulling van het groen.

Persoonlijke inlogcode
Als iemand geen uitnodiging krijgt, maar wel graag de enquête wil invullen, kan er een persoonlijke inlogcode worden opgevraagd bij de gemeente. De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt door marktonderzoeksbureau Enigma Research.Back to top button