Anna de Vries een halve eeuw organiste voor Doopsgezinde gemeente Middelstum

Middelstum – Deze maand is het vijftig jaar geleden dat Anna de Vries-Maarhuis organiste werd van de Doopsgezinde gemeente Middelstum. Vijftig jaar lang heeft zij de kerkdiensten van de Doopsgezinden in Middelstum met orgelspel begeleid; zoals zij dat zelf zegt: ‘geern doan!’

Van de kant van de Middelstummer Doopsgezinden is er veel waardering en erkentelijkheid voor de trouw en betrokkenheid van hun organiste bij de belevenissen van hun gemeente en het kabinetorgel in het kerkgebouw.

Tijdens de dienst op eerste kerstdag is aan dit jubileum aandacht besteed met het aanbieden van een  mooi boeket en een cadeau voor Anna de Vries: een bezoek met haar familie aan de musical Anatevka in Martiniplaza.

Sinds juli 2014, dus gedurende drie en een half jaar, is het kerkgebouw buiten gebruik geweest wegens aardbevingsschadeherstel. In die tijd werden de kerkdiensten gehouden bij de leden thuis. Met kerstmis dit jaar kon voor het eerst weer een dienst worden gehouden in het eigen kerkgebouw waarbij het gerestaureerde orgel werd bespeeld. Heel gedenkwaardig, dat Anna de Vries bij haar jubileum voor het eerst sinds het langdurige herstel van het kerkgebouw weer een dienst kon begeleiden op het  orgel: een lust voor het oor!

Het was voor de Middelstummer Doopsgezinden een grote vreugde om na lange tijd weer een kerkdienst te houden in het eigen gebouw. Een officiële opening van het herstelde kerkgebouw volgt in het nieuwe jaar.

Back to top button