Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal

Nederland – Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.”

Kinderen meer aan de bal

Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden. Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie – Onder 6 en Onder 7 – blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste leden in kleine partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Verenigingen omarmen vernieuwingen

In het amateurvoetbal is positief gereageerd op de vernieuwingen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête, waaraan 1208 verenigingen deelnamen, blijkt dat 82% van de verenigingen de visie voor de vernieuwde wedstrijdvormen onderschrijft. KNVB organiseerde het afgelopen half jaar 80 voorlichtingsdagen en 20 praktijkbijeenkomsten waarin 671 verenigingen al kennismaakte met de nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en volgend seizoen te starten met de jongste leeftijdscategorieën. Met dit besluit wordt er volledig aan deze wensen gehoorgegeven.

Zaterdag heeft de Ledenraad van de KNVB – het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal – aangegeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en het groene licht van de Ledenraad, heeft de KNVB vandaag dit besluit genomen. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald. Ook een ruime meerderheid van de  betaald voetbalclubs in Nederland speelt dit seizoen al met jeugdteams in de nieuwe voetbalvormen. Medio seizoen 2017/’18 volgt er een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt beoordeeld welke verbeteringen er nog kunnen worden doorgevoerd voor het seizoen 2018/’19.

Samen invoeren, samen uitvoeren

Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op steun van de KNVB. De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs een indicatie krijgen van wat er voor hen in praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van extra materiaal lanceert KNVB-hoofdsponsor ING in maart ter ondersteuning een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering.

Sportiviteit en respect inbedden in voetbalcultuur

Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een component daarvan is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal en hebben vooral ouders en begeleiders interesse in een ranglijst, wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden. Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen. Zodat kinderen ieder weekend op het niveau voetballen wat bij hen past. In Engeland, België en Duitsland en andere sporten als hockey en handbal spelen deze jeugdcategorieën al langer op deze manier. Het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is ook onderdeel van het evaluatiemoment met de verenigingen.

Aanvullend was het voorstel van verenigingen jeugdvoetballers op te laten groeien met sportieve handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit initiatief graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op langere termijn.Back to top button