Aluminiumsmelter Aldel (Klesch Aluminium) opnieuw failliet

Delfzijl – Op eigen verzoek van Klesch Aluminium Delfzijl spreekt de Rechtbank Groningen vandaag het faillissement van Klesch Aluminium Delfzijl uit. De belangrijkste oorzaak voor dit faillissement is dat de huidige partijen Klesch en Noble niet tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de noodzakelijke investeringen om een winstgevende toekomst voor Klesch Aluminium Delfzijl zeker te stellen. Hierdoor is het bedrijf dit jaar in de negatieve cijfers terecht gekomen.

De aangestelde curator bereidt een doorstart voor met behulp van nieuwe investeerders. De marktkansen voor aluminium zijn op dit moment zeer gunstig hetgeen ook betekent dat deze gesprekken door de curator en de lokale direktie met vertrouwen tegemoet worden gezien. In dit kader zal de produktie dan ook voorlopig kunnen worden gecontinueerd.

Aluminiumsmelter
Klesch Aluminium Delfzijl (voormalig Aldel) is een aluminiumsmelter, gevestigd in het havengebied. Er werken 175 man direct en 100 man indirect.

Back to top button