Afvalverwerker EEW Delfzijl moet herkomst slib beter onderbouwen

Farmsum – De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van EEW Delfzijl met een slibverbrandingsinstallatie uit te leggen waar het slib vandaan komt. Voordat de provincie Groningen een besluit neemt over de uitbreiding, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de Commissie m.e.r. te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

EEW Energy from Waste Delfzijl wil de bestaande afvalverbrandingsinstallatie op het industrieterrein Oosterhorn uitbreiden met een monoslibverbrandingsinstallatie. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te motiveren waarom voor deze locatie wordt gekozen. Beschrijf ook de toenemende behoefte aan slibverbranding in Nederland en beschrijf waarom juist voor deze locatie is gekozen, aldus de Commissie.

Breng ook de worst-case effecten op de leefomgeving en natuur in beeld door de verwerking van ontwaterd en gedroogd slib, zegt de Commissie. Voor lucht en water is er mogelijk uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het rapport moet duidelijk maken hoe die uitstoot geminimaliseerd kan worden.

Mogelijk heeft de aanleg ook negatieve effecten op de Waddenzee en Eems-Dollard. Bij de aanlegfase en bij transport per vrachtwagen of schip, van en naar EEW moet ook gekeken worden naar die effecten.

Back to top button