Afvalverbrander EEW wil uitbreiden met een derde verbrandingslijn

Delfzijl – De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de EEW energie-uit-afvalcentrale in Delfzijl inzicht te geven in de milieu- effecten van het hele afvalverwerkingsproces: van aanvoer van het afval tot en met verwerking van restproducten. Het is ook belangrijk te onderzoeken welke varianten mogelijk zijn binnen het afvalverwerkingsproces.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval – Gedeputeerde Staten van Groningen besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
EEW Energy-from-Waste-Group wil haar energie-uit-afvalcentrale op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl uitbreiden met een derde verbrandingslijn. Met deze verbrandingslijn wil EEW extra stoom en elektriciteit opwekken. Het afval wordt aangevoerd per schip of vrachtwagen en de restproducten van de verbranding worden zoveel mogelijk hergebruikt. Voordat de provincie een vergunning geeft voor de uitbreiding, worden de milieueffecten in beeld gebracht. De Gedeputeerde Staten van Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.
Het advies
Het doel van de uitbreiding van de centrale is stoom en elektriciteit opwekken door afvalverbranding. Hiervoor zijn in het afvalwerkingsproces meerdere stappen nodig. De Commissie m.e.r. adviseert deze stappen en de bijbehorende activiteiten in het milieu-effectrapport uit te werken en de milieueffecten in beeld te brengen. Ga na of voor de verschillende processtappen varianten mogelijk zijn die minder negatieve effecten hebben op het milieu. De afzonderlijke effecten van iedere stap zijn belangrijk, maar ook het inzicht in het totaal aan milieueffecten op energieverbruik en CO2-emissies is van belang. De Commissie adviseert dit te onderzoeken en in het rapport te beschrijven

Back to top button