Afspraakbrunch voor ondernemers en werkzoekenden in BMWE gemeenten

Winsum – Op vrijdag 28 oktober a.s. organiseert Werkplein Ability  met Werk in Zicht en UWV een Afspraakbrunch voor ondernemers en werkzoekenden uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de werkgeversbenadering, waarbij overheid en werkgevers de afspraak hebben dat íedereen zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen.

Informele ontmoeting

De Afspraakbrunch is een informele ontmoeting tussen lokale ondernemers en werkzoekenden  met speciale  talenten. Ondernemers kunnen  er meer informatie krijgen over de mogelijkheden: Wat kan iemand met een arbeidsbeperking? Hebben zij in dit geval juist speciale talenten? Het beoogde resultaat  van de Afspraakbrunch is dat er verbindingen worden gelegd waarmee  zowel ondernemers als de genodigde werkzoekenden hun voordeel  kunnen doen.

De Afspraakbrunch vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur, bij Camping Marenland  in Winsum. Ondernemers die zich nog niet hebben opgegeven of eerder geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel willen komen, kunnen zich nog opgeven, per mail:  e.akkerman@sozawe-winsum.nl.

Samenwerking

Werkplein Ability is de nieuwe uitvoeringsorganisatie (voorheen de zelfstandige organisaties Werkleerbedrijf Ability, Werkplein Noord-Groningen en Sociale Zaken en Werk Hoogeland), die uitvoering geeft aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Samen met Werkplein Ability wordt gestreefd naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Back to top button