Actietocht voor oververhitte schapen op de dijken

Termunten – De onlangs opgerichte actiegroep ‘Schapen op de Dijk’ heeft zondag een actietocht georganiseerd vanaf het bezoekerscentrum Dollard in Termunten. Het doel was een ‘vriendelijk activistische’ wandeling, om aandacht te vragen voor hittestress bij schapen. De dieren zijn bij extreme weersomstandigheden de dupe van onverschilligheid bij veehouders, gebrek aan handhaving en ontoereikende regelgeving, zo schrijft de actiegroep in een persbericht.

De tocht liep vanaf het bezoekerscentrum, naar de vogelkijkhut gevolgd door een korte wandeling naar de zeehondenkijkwand en een bezoek aan de schapen op de dijk. Deelnemers aan de tocht werden naar eigen zeggen op ludieke wijze geïnformeerd over de handelswijze bij het constateren van hitteleed bij dieren. Bestuurders van gemeente Eemsdelta, het Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen zijn door de organisatie uitgenodigd. Aan zou het manifest ‘schaduw voor weidedieren’ aangeboden worden, zo laat de organisatie weten. Aan de uitnodiging is echter geen gehoor gegeven.

Linda Wynalda: “Deze actietocht is geen wollig optreden, wij willen alle betrokkenen wijzen op de urgentie van het probleem. Creperende weidedieren in de volle zon gaan we steeds vaker zien in de toekomst, en dit vraagt om een spoedig plan van aanpak door alle betrokkenen, zowel dierhouders, grondeigenaren en overheden.”

Door de toenemende temperaturen in ons land is afgelopen jaren hittestress bij dieren een groeiend probleem, zo schrijft de actiegroep. Het merendeel van de schapen in Nederland heeft geen mogelijkheid om bij hitteoverlast de koelte van de schaduw te zoeken. Dit terwijl het houden van dieren in de wei zonder schaduw een overtreding van de zorgplicht voor dieren zou zijn. Eén van de meest in het oog springende plekken waar nauwelijks tot geen beschutting wordt geboden aan dieren is op de dijken, laat de actiegroep weten.

‘Schapen op de Dijk’, is een samenwerkingsverband van leden van Lokaal Sociaal Hogeland, GroenLinks Eemsdelta en Partij voor de Dieren Groningen.

Back to top button