Aardbevingsgemeenten: “Onderzoek ACVG bevestigt dat het versterkingsprogramma niet volledig is: wij willen dat alle gebouwen geïnspecteerd worden”

Groningen – Gisteren heeft het Advies College Veiligheid Groningen (ACVG)  haar rapport “Veiligheid van gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie” aan staatssecretaris Vijlbrief aangeboden. Het ACVG heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van de gebouwen die niet zijn opgenomen in de versterkingsoperatie, de zogenaamde scope. De centrale vraag was of de gebouwen buiten de scope van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) veilig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er ook buiten de scope nog onveilige panden zijn. De onderzoekers verwachten dat het bij deze gebouwen nodig kan zijn om lichte versterkingsmaatregelen toe te passen.  

De aardbevingsgemeenten en de provincie willen dat deze panden opgespoord worden door alle gebouwen in het aardbevingsgebied te inspecteren. En dat de onveilige panden versterkt worden.

Uitkomsten van het onderzoek
De werkvoorraad van de NCG (de scope) bevat de meest risicovolle gebouwen. De lopende versterkingsoperatie moet daarom worden voortgezet. Maar het versterkingsprogramma is niet compleet: ook buiten de scope bevinden zich nog onveilige panden. Het ACVG heeft de kenmerken beschreven van panden die mogelijk onveilig zijn en nader onderzocht moeten worden. Het ACVG adviseert om deze panden actief te zoeken. Het ACVG geeft aan dat er bij de onveilige gebouwen buiten de scope nauwelijks kans is op volledig instorten. En dat daarom geen zware versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook geeft ACVG aan dat het aannemelijk is dat andere gebouwen buiten de scope wel veilig zijn.

Regionaal standpunt
De regio houdt vast aan het uitgangspunt dat iedere Groninger het recht heeft om net zo veilig te wonen als de rest van Nederland. Het onderzoek van ACVG bevestigt dat het versterkingsprogramma niet compleet is. Het is noodzakelijk dat de mogelijk onveilige panden worden opgespoord. Dat kan volgens de provincie en de aardbevingsgemeenten alleen door alle gebouwen in het aardbevingsgebied individueel te inspecteren en de onveilige panden te versterken. De regio dringt aan een nauwkeurig inspectieprogramma op te zetten waar een goede balans is tussen snelheid en zorgvuldigheid. Ook moet er plek blijven voor Loket opname op verzoek (LOOV) waar mensen zichzelf kunnen melden als ze zich onveilig voelen. Regionale bestuurders vertrouwen erop dat de staatssecretaris op een juiste manier invulling geeft aan het advies van ACVG. Zodat uiteindelijk iedere inwoner in het aardbevingsgebied de zekerheid heeft dat zijn/haar woning aan de veiligheidsnorm voldoet.Back to top button