69% Nederlanders woont liever niet in de buurt van een windmolen ondanks ambitie te verduurzamen

Nederland – Bijna de helft van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen om vlakbij een windmolen te wonen. Nog eens 21% zegt dit liever niet te willen. Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Toch zou een vijfde van de Nederlanders die niet in de buurt van een windmolen wil wonen, dit wél willen als zij korting krijgen op hun energiecontract of gratis stroom ontvangen van de windmolen. 18% twijfelt hier nog over. 46% van de Nederlanders met groene stroom, zegt hiervoor te kiezen om bij te dragen aan een beter klimaat. Toch is ook bijna de helft van de Nederlanders met een groen energiecontract niet bereid om in de buurt van een windmolen te wonen. Dat blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 1.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

‘Not in my backyard’
Ruim zes op de tien huishoudens heeft een groen energiecontract, waarvan de helft een energiecontract is met groene energie uit Nederland. Toch wil het overgrote deel van de Nederlanders geen last hebben van de productie van deze zogeheten oranje stroom. Ramón Voges, energiespecialist van Pricewise, wijt dit aan het not-in-my-backyard-principe, ook wel NIMBY genoemd. “NIMBY gaat om de ogenschijnlijke tegenstelling van mensen die wel een ideaal hebben, maar zelf geen last willen ondervinden bij het behalen van dat ideaal. Het plaatsen van een windmolen is hier een goed voorbeeld van. We zien dat veel Nederlanders willen bijdragen aan een beter klimaat, maar een windmolen in de buurt gaat voor velen toch te ver.” Van de Nederlanders die niet bereid zijn in de buurt van een windmolen te wonen, is het grootste bezwaar tegen windmolens dat deze overlast geven (57%). Ook het verpesten van het uitzicht wordt genoemd als reden (21%). 

63% zelfs niet te paaien met korting
Slechts 12% van de Nederlanders geeft aan het geen probleem te vinden om in de buurt van een windmolen te wonen. Verder geeft 21% aan er niet direct bezwaar tegen te hebben om in de buurt van een windmolen te wonen, maar zij zouden dit toch liever niet willen. De meeste respondenten die niet direct bezwaar hebben of het geen probleem vinden, zijn voorstander van verduurzaming (37%). 21% staat hiervoor open, omdat zij willen bijdragen aan een beter klimaat en van mening zijn dat je daarvan ook de kosten mag dragen. 5% woont al in de buurt van een windmolen en ervaart geen overlast. Voor 63% van de respondenten die niet in de buurt van een windmolen willen wonen, verandert korting op het energiecontract of gratis stroom van die windmolen niets aan hun mening. 19% verandert toch van mening door een korting en 18% twijfelt nog. Vooral voor 65-plussers maakt een korting niets uit. Zij willen hoe dan ook niet naast een windmolen wonen

Back to top button