400 kinderen lopen voor schoon water voor kinderen op Sri Lanka

Appingedam – Deze week en volgende week vindt de kindergericht campagne Wandelen voor Water plaats. Dit jaar doen rond 26.000 leerlingen van de groepen 7 en 8 van 450 basisscholen uit het gehele land mee! De meeste wandelingen vinden plaats op woensdag 23 maart. Dit jaar zijn de groot­ste wandelevenementen te vinden in Apel­doorn, Appingedam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Gouda, Huizen, Katwijk, Maars­sen, Utrecht, Vinkeveen en Zeist.

Woensdag 23 maart in Appingedam

Rotary Club Eems-Dollard en Rotary Club Appinge­dam-Delfzijl organiseren woensdag 23 maart Wan­delen voor Water Vertrekpunt is sporthal Eelwerd aan de Opwierderweg in Appingedam. Ruim 400 kinderen verzamelen zich rond 8 uur en beginnen rond kwart voor negen aan de 6 kilometer lange tocht. Burgemeester van Appingedam Rika Pot loopt met hen mee.

Het goede doel: kansarmensrilanka.nl

Wandelen voor Water 2016 wordt gelopen voor de verbetering van watervoorziening en sanitaire faciliteiten door Stichting Kansarmen Sri Lanka. Deze stichting zet zich in voor de armste platte­landsscholen en woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen. Het geld dat Wandelen voor Water 2016 opbrengt, komt volledig ten goede aan dit doel. Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd de opbrengst met 50% te verhogen. Dat betekent dat we voor nog meer mensen een beter leven en toekomstperspectief kunnen waar maken.

Over Wandelen voor water
Meer dan €10 miljoen voor veilig drinkwater en WCs voor kinderen in ontwikkelingslanden! Ne­derlandse kinderen doen voor de 14de keer mee met “Wandelen voor Water” In de weken rond 22 maart 2016 doen meer dan 26.000 kinderen van de groepen 7 en 8 van bijna 450 basisscholen uit het gehele land mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water. Zij lopen 6 km met 6 liter water in een rugzakje, zoals veel van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden doen, die dagelijks ver moe­ten lopen om water te halen.


Wandelen voor Water is een landelijke bewustwor­dings- en fondsenwervende campagne die sinds 2003 bestaat. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar diverse water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden. Woensdag 23 maart is de dag waarop de meeste wandelingen plaats vinden.

Wandelen voor Water wordt dit jaar alweer voor de 14e keer georganiseerd. In 2016 zullen Ne­derlandse kinderen een mooi, indrukwekkende mijlpaal voorbij gaan! Wandelen voor Water heeft meer dan €10 miljoen opgeleverd voor veilig drinkwater en WCs in ontwikkelingslanden. Ruim 700.000 mensen, vooral in Afrika en Azie zijn hierdoor geholpen. Leerlingen hebben hiervoor bijna1.4 miljoen kilometer gelopen, gesteund door veel organisaties, vrijwilligers, leerkrachten en ouders.

Wandelen voor Water vindt elk jaar plaats rond 22 maart, in de week van VN Wereld Water Dag. Het doel is tweeledig: kinderen bewuster maken van het drinkwater- en sanitatieprobleem in de wereld én geld inzamelen voor drinkwater- en sani­tatieprojecten. In de aanloop naar de sponsorloop krijgen de leerlingen een gastles van een deskun­dige over drinkwater en sanitatie en over de lokale situatie in het projectland, zodat ze veel te weten komen over het project waarvoor de opbrengst van de wandeling bestemd is.

Het geld dat de kinderen inzamelen wordt eventu­eel ondersteund door bijdragen van lokale spon­sors zoals bedrijven en/of clubs. Dit bedrag wordt dan nog eens aangevuld door Stichting Aqua for All en gaat naar 25 verschillende projecten in Afrika en Azië. Dit initiatief draagt bij aan Sustainable Development Goal #6 die door de Verenigde Naties in 2015 is opgesteld. Het doel hiervan is dat alle mensen toegang hebben tot veilig drinkwater en sanitatie voorzieningen.

Wandelen voor Water is een initiatief van verschil­lende organisaties: stichting Aqua for All, Wilde Ganzen, Simavi, AMREF & ZOA en Akvo. Tevens heeft Aqua voor All alle projecten waarvoor ge­lopen wordt beoordeeld en goedgekeurd. Samen met de steun van veel Rotary Clubs, waterbedrijven en kleinere stichtingen, doet Nederland écht iets voor schoon water in ontwikkelingslanden. Meer informatie: www.wandelenvoorwater.nl

Back to top button