11 miljoen beschikbaar voor investeringen in Eemsdelta en Zernike Science Park

Regio – Er komt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen door bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. De nieuwe subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG2017) biedt ruimere mogelijkheden voor bedrijven om subsidie aan te vragen. Nieuw is dat grote bedrijven nu meer kans op subsidie hebben wanneer hun project zich specifiek richt op groene en duurzame investeringen. Daarnaast is voor innovatieve bedrijven op het Zernike Science Park de investeringsdrempel om subsidie aan te vragen verlaagd van € 1.000.000,- naar € 500.000,-. Op deze manier krijgen ook de kleinere innovatieve bedrijven de kans hiervan gebruik te maken. De RIG2017 maakt deel uit van het provinciale programma Groningen@Work, dat als doel heeft zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen, en  van het programma van de Economic Board Groningen.

In 2014 is voor de uitvoering van de RIG in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen en de provincie Groningen, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma. RIG2017 is de opvolger van de RIG2015 en is vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De nieuwe regeling staat per 21 december 2016 open voor aanvragen.

RIG tot nu toe: 160 nieuwe structurele banen

Uit een tussenevaluatie bleek dat de RIG een positief effect heeft op investeringen en het vestigingsklimaat in de Eemsdelta en op Zernike Science Park. Tot nu toe hebben tien projecten subsidie gekregen van in totaal bijna € 11 miljoen. Daarbij gaat het om vier nieuwe bedrijfsvestigingen. Met de gehonoreerde projecten is ca. € 60 miljoen aan totale projectinvesteringen gemoeid, met name in de chemische sector, maar o.a. ook in energy en recycling. De projecten zorgen voor ca. 160 structurele directe banen.

Groningen@Work

Gedeputeerde Patrick Brouns: “Groei van werkgelegenheid door inzet op een innovatief en groen Groningen is een van de drie speerpunten in Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. De nieuwe RIG 2017 levert hier een belangrijke bijdrage aan, en geeft de economie en de werkgelegenheid een nog sterkere impuls dan de huidige versie van de regeling.”

Peter Arnold Jellema, bestuurslid Financiën en Bedrijfsvoering van de Economic Board: “De RIG is een effectief instrument gebleken naast de fondsen die wij als EBG beschikbaar stellen. Ondernemers kunnen het risicovolle deel van investeringen met maximaal 30% subsidie verminderen. Hierdoor is investeren in onze regio aantrekkelijker dan elders en dat is waar wij als EBG op uit zijn.”

Over de RIG

De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het beschikbare bedrag van € 40 miljoen wordt in tranches beschikbaar gesteld. De RIG2017 is de derde van vier tranches. De subsidieaanvragen worden behandeld door het SNN.

Back to top button