Economische impuls industriegebied Oosterhorn in vooruitzicht

Delfzijl – Industriegebied Oosterhorn krijgt na jaren weer een actueel bestemmingsplan, het voorontwerp legt de gemeente begin 2017 ter inzage. Het vorige bestemmingsplan voor het gebied is vervallen en dat maakte het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten in het gebied lastig. Wethouder Rijzebol is dan ook trots op wat er bereikt is: “Dit is goed voor de economie van Delfzijl en de Provincie Groningen.” De wethouder prijst de samenwerking tussen de vele partijen die dit mogelijk maakten en met name de Provincie. De Provincie heeft, tegelijkertijd met het voorontwerp, hard gewerkt aan de benodigde provinciale richtlijnen.

Bedrijven, mens en milieu

Het milieueffectrapport dat bij het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan hoort, laat zien dat de voorgenomen ontwikkelingen op Oosterhorn niet leiden tot onaanvaardbare effecten op de omgeving. “Met dit plan wil de gemeente een duurzame economische ontwikkeling van het industriegebied mogelijk te maken. En daarbij houden we rekening met zowel de bedrijven als bescherming van mens en milieu”, aldus de wethouder.

Ruimte en regels wat toegestaan is

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in: ruimte voor zware industrie en havengebonden activiteiten, ontwikkelingsmogelijkheden voor de gevestigde bedrijven, ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van windenergie. Het voorontwerp houdt rekening met nieuwe provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van geur, geluid en veiligheid. De milieuoverlast mag, opgeteld, in het hele Eemsdeltagebied, een bepaalde grens niet overschrijden.

Inspraak op en informatie over voorontwerp

Bij de ontwikkeling van het voorontwerp bestemmingsplan is intensief samengewerkt met onder andere de Provincie, Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond en windparkontwikkelaar Millenergy. Vanaf 4 januari ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor belangstellenden ter inzage. Woensdag 18 januari tussen vijf uur ‘s middags en acht uur ‘avonds organiseert de gemeente een informatiemarkt in cafĂ©-restaurant Jachthaven in Termunterzijl. Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2017 vaststellen.

Back to top button