10 miljoen euro extra voor aanpak agressie in het openbaar vervoer

Den Haag – Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) trekt eenmalig 10 miljoen euro extra uit om agressie in het openbaar vervoer te verminderen. Een groot deel hiervan zit in het pakket aan maatregelen dat NS met bonden is overeengekomen om agressie tegen conducteurs en machinisten tegen te gaan. Onder meer door de inzet van flexibele veiligheidsteams mede mogelijk te maken. De vakbond voor rijdend personeel (VVMC) legt het akkoord nog voor aan de leden. Dijksma wil met het eenmalige bedrag de maatregelen voor meer sociale veiligheid versnellen. Dat bedrag komt bovenop de eerder afgesproken maatregelen voor sociale veiligheid die nu in gang zijn gezet.

Dijksma: “Ik ben blij dat de NS met de bonden tot overeenstemming is gekomen om agressie op het spoor aan te pakken. Machinisten, conducteurs en andere mensen werkzaam in het ov doen maatschappelijk belangrijk en moeilijk werk. Dan is er maar één devies: voor die mensen hebben we allemaal respect en je blijft met je handen van ze af. Daarom trek ik 10 miljoen euro uit voor extra maatregelen in het openbaar vervoer die versneld moeten zorgen voor minder geweld en een veilige reis voor personeel en reiziger.”

Pakket aan maatregelen
Een groot deel van het geld gaat naar de inzet van flexibele veiligheidsteams. Deze teams zijn gedurende de avond in te zetten op verschillende trajecten voor de veiligheid van het gehele openbaar vervoer. Dijksma wil zo bijdragen aan de veiligheid van alle medewerkers in het openbaar vervoer en van de reizigers. Verder wordt gedacht aan een SMS-alert app zoals eerder door de Tweede Kamer is voorgesteld en aan extra bemensing bij poortjes die nog niet in gebruik genomen zijn. Omdat bij deze laatste maatregel juist veel stations zitten waar ook andere vervoerders rijden, heeft dit ook een positief effect op de veiligheid van medewerkers van andere spoorbedrijven. De extra maatregelen komen bovenop de acht maatregelen die in maart 2015 zijn afgesproken, zoals cameratoezicht en intensivering van de samenwerking tussen NS en politie.

Veiligheidsdoelstelling in het ov
Tegelijkertijd moet de sociale veiligheid met alle spelers in het openbaar vervoer verder worden aangepakt. Daarom gaat de staatssecretaris binnenkort in gesprek met zowel NS, stad- en streekvervoerders, vakbonden en decentrale overheden om te komen tot een veiligheidsaanpak waarin concrete, ambitieuze, maar ook realistische doelstellingen worden afgesproken.

Daderaanpak
In samenhang met het al afgesproken maatregelenpakket staat voor het vervolg een intensieve daderaanpak centraal, waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie nauw betrokken wordt. Centraal doel is om de acties van iedereen die met deze groep van (potentiële) daders te maken heeft op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt voorkomen dat het probleem van het ene gebied op het andere wordt afgewenteld. Ook wordt de relatie met het dossier verwarde personen sterker gelegd. Het budget dat het ministerie ter beschikking heeft voor alle beleidswensen tot 2028 is zeer gering. De keuze om deze eenmalige bijdrage te doen, maakt de ruimte voor andere wensen kleiner. De staatssecretaris geeft prioriteit aan het uitvoeren van maatregelen voor sociale veiligheid, omdat zij het onacceptabel vindt dat de veiligheid van medewerkers en reizigers in het geding is.

Back to top button