Zeehondencentrum Pieterburen doet dringende oproep pups met rust te laten

Groningen – Zeehondencentrum Pieterburen roept het publiek op om zeehondenpups met rust te laten en ze niet zelf op te pakken. Hoewel het centrum begrip heeft voor de goede intenties die er meestal achter zitten, maken acties waarbij mensen zelf ingrijpen het observeren van de pup en een eventuele hereniging met de moeder onmogelijk. Bovendien benadrukt het centrum nogmaals dat door het in 2020 getekende Zeehondenakkoord het aanraken van zeehonden strikt verboden is geworden. Met het tekenen van het akkoord mogen alleen erkende zeehondenwachters dit doen.

Zeehondencentrum Pieterburen doet de dringende oproep om zeehondenpups met rust te laten. Mocht er twijfel zijn over het welzijn van de pup, dan moet er eerst contact op worden genomen met het Zeehondencentrum. De afgelopen 3 weken is er iedere week een zeehondenpup zonder tussenkomst of inlichting van het Zeehondencentrum door het publiek gevangen en naar de opvang gebracht. In zo’n situatie is het niet langer mogelijk voor het centrum om te werken met observatie, wat de moeder de gelegenheid geeft terug te komen.

Zelfs wanneer het duidelijk is dat de moeder nooit meer bij de pup kan komen, moet men eerst contact opnemen met het centrum. Sinds het in 2020 getekende Zeehondenakkoord is het uitdrukkelijk verboden zeehonden aan te raken, behalve voor erkende zeehondenwachters. Deze zeehondenwachters zijn dit voorjaar voor het eerst volledig opgeleid aan het werk. Ze werken onder licentie en aansturing van één van de operationele zeehondenopvangcentra in Nederland. Wanneer ze optreden zijn ze te herkennen aan de felgekleurde hesjes. Het doel van het instellen van zeehondenwachters is om zo veel als mogelijk problemen voor zeehonden te voorkomen en op een goede manier een terughoudend opvangbeleid te kunnen voeren. Dat wil zeggen: voorkomen als het kan, opvangen als het moet. Acties van het publiek bemoeilijken dit – maken het in sommige gevallen zelfs onmogelijk – en komen niet ten goede aan de zeehonden.

Het Zeehondencentrum Pieterburen heeft op dit moment 39 pups in opvang. Hiervan zijn er 3 zonder tussenkomst van het centrum binnengebracht. Op dit moment volgen daar geen sancties op, omdat het Zeehondencentrum begrip heeft voor de goede intenties van de betrokkenen. Echter wordt er niet uitgesloten dat er in de toekomst wel sancties door de instanties worden opgelegd.

Juist om meer begrip te creëren voor het werk dat een zeehondenwachter doet staan de activiteiten van het centrum de hele zomervakantie in het teken hiervan. Zo kunnen kinderen een “Junior Zeehondenwachter” worden en kun je tijdens een bezoek in het centrum kennismaken met een zeehondenwachter.

Back to top button