Wonen in Woldendorp en Delfzijl bevalt statushouders

Woldendorp – Wethouder Meindert Joostens bracht eind mei een werkbezoek aan vluchtelingen die hebben gehoord dat zij in Nederland mogen blijven wonen. Zogeheten statushouders. Het ging om twee echtparen afkomstig uit Syrië en Eritrea die nu in Woldendorp en Delfzijl wonen. De wethouder wilde van hen horen wat het betekent om alles achter je te laten en in de gemeente Delfzijl opnieuw te moeten beginnen. Tijdens zijn bezoek werd de wethouder vergezeld door projectcoördinator Mohammed Egal van de stichting Welzijn en Dienstverlening, sWd! en twee vrijwilligers.

Met volle inzet aan het integreren
Wethouder Joostens was erg onder de indruk van de motivatie van beide echtparen die met volle inzet bezig zijn met hun integratie. Het wonen in Delfzijl en Woldendorp bevalt. Er worden spontaan contacten gelegd met buurtgenoten. De inzet van vrijwilligers is enorm. Zij helpen de nieuwe inwoners van de gemeente onder andere met het leren van de Nederlandse taal.

Omar en Ghader
In Woldendorp stond een bezoek aan het Syrische echtpaar Omar en Ghader op de agenda. Omar is van huis uit fruitteler en kreeg via de plaatselijke kerk het aanbod om als vrijwilliger bij fruitteler Molema in Nieuwolda aan de slag te gaan. Hij hoopt in de fruitteelt betaald werk te krijgen. Omar vertelt dat bezig zijn belangrijk is. Hij heeft veel zorgen om zijn ouders en overige familie die in Syrië zijn achtergebleven en werken leidt af. Omdat hij veel piekert, is het soms lastig om zijn aandacht bij de inburgeringscursus te houden die hij doet. Zijn vrouw Ghader is via de regeling gezinshereniging net op tijd in Woldendorp aangekomen, zij was hoogzwanger. Ghader wil zo snel mogelijk het staatexamen doen dat na de inburgeringscursus volgt. Dan kan zij haar studie Geografie weer oppakken. Een van de vrijwilligsters die mee is, heeft het gezin intensief ondersteund rondom de bevalling en probeert de begeleiding nu af te bouwen. Omar en Ghader volgen de inburgeringscursus maar ook in hun eigen Woldendorp worden ze geholpen. Een docente Nederlands die in Woldendorp geeft het echtpaar één keer in de week op eigen initiatief Nederlandse les aan huis.

Ande en Amleset
In Delfzijl Noord woont het Eritrese echtpaar Ande en Anmleset. Ande spreekt al voldoende Nederlands om bij de sWd! te helpen met tolken. Hij doet vrijwilligerswerk bij Vliethoven en voetbalt bij NEC Delfzijl. Ande wil graag als verpleger aan de slag in de zorg. Na de inburgeringscursus en het bijbehorende staatsexamen is het mogelijk om een beroepsopleiding te volgen. Amleset heeft in de bibliotheek een inwoner uit Delfzijl ontmoet die docent Nederlands is en haar extra taalles geeft. Zij wil ook in de zorg aan het werk en is nu met hulp van de sWd! bezig om vrijwilligerswerk te vinden bij de kledingbank Maxima.

sWd! en vrijwilligers helpen
De sWd!l voert in opdracht van de gemeente de huisvesting en begeleiding van de statushouders uit. Projectcoördinator Mohammed Egal gaf tijdens de huisbezoeken uitleg over de werkzaamheden van sWd! en de mogelijkheden om statushouders te ondersteunen bij hun inburgering. De vrijwilligers Marijn en Toos ondersteunen statusouders bij het inrichten van hun huis, helpen met formulieren, regelingen en afspraken maken bij allerlei instanties. Mohammed zorgt voor de opstart van de inburgering en onderhoudt contacten met bijvoorbeeld de sociale dienst en scholen. Hij legt uit dat de sWd! zich vooral richt op dienstverlening, op het leren van de taal en meedoen in de samenleving. Vrijwilligers zijn daarvoor heel belangrijk. Mohammed geeft aan dat er een grote behoefte is aan vrijwilligers en dat deze zich bij hem aan kunnen melden via : Postadres: Postbus 248, 9930 AE Delfzijl Bezoekadres: Waddenweg 4, 9933 KH Delfzijl Telefoon: 0596 – 650 787

Landelijk afspraken
De huisvesting van statushouders in de gemeente komt voort uit de landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt. Dit jaar heeft de gemeente Delfzijl de taak om 65 statushouders een huis te bieden.

Back to top button