Inwoners Appingedam en Delfzijl bijgepraat over zorg van nu en straks

Delfzijl – Hoe werkt de zorg in Noordoost Groningen nu en in de toekomst? Die vraag stond op maandag 30 mei centraal in de Molenberg in Delfzijl op de bijeenkomst voor de inwoners van Appingedam en Delfzijl.

De Groningers zien steeds duidelijker dat de zorg in hun regio verandert. Zo heeft de gemeente een steeds grotere rol, wordt in Scheemda gebouwd aan een nieuw ziekenhuis en werken huisartsen in Delfzijl en Appingedam steeds meer samen met andere zorgverleners. Al die veranderingen roepen soms ook vragen op. Daarom organiseerden de gemeenten Appingedam en Delfzijl, het Ommelander Ziekenhuis, Zorgbelang Groningen en zorgverzekeraar Menzis een informatieavond.

Inwoners van beide gemeenten waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst werden ze bijgepraat over ontwikkelingen en konden ook zelf meepraten en vragen stellen. Hanneke Kappen opende de avond waarna de deelnemers bij één van de deelsessies inzoomden op een specifiek onderwerp zoals ziekenhuiszorg, de huisartsenpost en spoedeisende zorg.

Grote interesse
Dat deze thema’s sterk leven bij de inwoners bleek vooraf al snel. Er meldden zich binnen een paar dagen veel meer mensen aan voor de bijeenkomst dan de beschikbare 150 plaatsen. Die grote interesse en betrokkenheid waren ook merkbaar bij de sessie over de huisartsenpost. Ine Scholten, directeur van de Dokters Dienst Groningen, ging na haar uitleg over hoe de huisartsenpost werkt met de zaal in gesprek. Ze kreeg uiteenlopende en vaak heel persoonlijke vragen en ervaringen voorgelegd en vroeg zelf ook de deelnemers om mee te denken. Wat is bijvoorbeeld de beste plek voor de nieuwe huisartsenpost in Delfzijl? Veel mensen in de zaal waren het erover eens dat die nieuwe plek vooral goed en snel bereikbaar moet zijn.

Sneller naar de dokter
Een andere vraag was waarom het steeds drukker lijkt te worden bij de huisartsenpost. Zijn de mensen soms zieker dan voorheen? Volgens de deelnemers in de zaal ligt dat vooral aan andere factoren; mensen maken zich tegenwoordig sneller zorgen en gaan dan ook sneller naar de huisarts. En mensen zijn gewend geraakt dat de zorg continu beschikbaar is en willen dan ook meteen geholpen worden als er iets is, zo was de opinie.

De reacties na afloop waren overwegend positief. Veel deelnemers vonden het waardevol dat hun mening werd gevraagd. En dat er direct een duidelijk antwoord kwam op hun vraag. “Het was een goede avond. We hebben serieuze vragen gesteld en er is ook serieus met ons over gesproken,” zo vatte een van de aanwezigen het samen.Back to top button