Delfzijl – Het college van B&W van de gemeente Delfzijl heeft besloten om mevrouw Bootsma-Van Soelen per 1 december 2015 eervol ontslag te verlenen als lid van de Wmo-adviesraad. Reglementair is zij na twee termijnen van vier jaar niet meer verkiesbaar als lid van het adviesorgaan dat het college adviseert over zaken rond de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het college bedankt haar voor inzet en met name voor haar betrokkenheid bij de zwakkere doelgroepen. De heer Kluter is hierop per 1 december 2015 benoemd als nieuw lid van de Wmo-adviesraad.

Advertenties