Winkelcentrum Delfzijl gaat komende maanden flink op de schop

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl wil het project Herinrichting kernwinkelgebied uitbreiden. De geplande uitbreiding bestaat onder andere uit een aan te leggen schoonwaterriool, herbestrating van de aanloopstraten van de Waterstraat en Landstraat, herinrichting van de Landstraat tussen de Noordersingel en Stationsweg, het aanbrengen van nieuwe verlichting en het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers.

Gemeenteraad en provincie
Het college stelt de gemeenteraad binnenkort voor om in te stemmen met de geplande uitbreiding en hiervoor een krediet van 2,4 miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt subsidie bij de provincie aangevraagd.

Bestaande plan herinrichting kernwinkelgebied
Het project Herinrichting kernwinkelgebied is onderdeel van de plannen van de gemeente om de gemeente aantrekkelijker te maken en de leefbaarheid een impuls te geven. De herinrichting van het kernwinkelgebied heeft als doel om het centrum van de stad te versterken. De belangrijkste onderdelen van de plannen voor het centrum zijn:

  • Zoeken vervangende ruimte voor bestaande supermarkt
  • Verplaatsing winkels van buiten naar binnen, totaal circa 9.000 m2 winkelvloer
  • Verbeteren winkelfronten
  • Herontwikkeling strategische locaties kernwinkelgebied
  • Herbestemming lege winkelpanden en beeldbepalende gebouwen
  • Herinrichting kernwinkelstraten

B&W advies 2.4.2014 herinrichting kernwinkelstraten 01042015-r.vOpvallende elementen uit de plannen zijn onder andere een verblijfsplek met als thema water bij de aansluiting Landstraat en Waterstraat op de Poststraat. Hier komen onder andere spuitertjes. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een overkapping met lichtspots gemaakt voor horecaterrassen halverwege de Landstraat.

Voor Delfsail 2016 klaar
De plannen zijn tot stand gebracht in samenwerking met bewoners en ondernemers. Na goedkeuring door de raad, kunnen de werkzaamheden na de zomer van start. De intentie is om de plannen af te ronden voor Delfsail 2016.Back to top button