De wijk Oosterveld in Farmsum gaat “op de schop”

Farmsum – De wijk Oosterveld gaat “op de schop”. Dat is voor u misschien een verrassing. En het kan ook zijn dat u er al iets over heeft gehoord in de wijk. Oosterveld gaat “op de schop”, omdat er onderhoud nodig is aan de wegen, aan de riolering en aan het groen. Dat willen de gemeente goed doen en ze willen het vooral ook samen doen. Samen met u als bewoner. Dit is een prachtige kans om niet alleen het onderhoud goed uit te voeren, maar ook om de wijk Oosterveld weer mooi te maken voor de komende 50 jaar.

Wanneer
Voor de zomer 2020 moet het ontwerp en de werkbeschrijving voor de aannemer klaar zijn. Tussen de zomer 2020 en zomer 2021 wordt het werk dan uitgevoerd.

Ontwerp en ontwerpgroep
Met alles wat ze van de inwoners horen, gaat een ontwerpgroep aan de slag. Samen met Laos landschapsarchitecten. De landschapsarchitecten bedenken hoe de wegen, het parkeren en het groen er uit kunnen komen te zien, uitgaande van alle wensen en eisen, die dan op tafel liggen. De ontwerpen worden een aantal keer met de wijk gedeeld. Tijdens de droommiddag en -avond kunt u zich aanmelden om lid te worden van de ontwerpgroep. Afhankelijk van het aantal belangstellenden maken wij een vergaderschema, waarin wordt aangegeven wie in welke vergadering kan aanschuiven.

De droommiddag en -avond is op 10 oktober en wordt gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging aan de Waarman.
‘s middags van 16:00 uur tot 18:00 uur
‘s avonds van 18:30 uur tot 20:30 uur

Er wordt begonnen met een korte uitleg over het project. Daarna wordt er samen door de wijk gelopen.

Het bouwteam
Naast de ontwerpgroep is er een bouwteam. Het bouwteam houdt zich vooral bezig met de hoofdlijnen. Medewerkers van de gemeente en bewoners zitten samen in het bouwteam.

Back to top button